Terug naar het overzicht

Kopers en verkopers schatten bedrijfswaarde vaak tot 2,5 keer lager in dan overnameadviseurs

Kopers en verkopers schatten de waarde van een bedrijf bij een overname tot zo'n 2,5 keer lager in dan een overnameadviseur. Eén van de belangrijkste oorzaken is een gebrek aan kennis. Dit blijkt uit de nieuwe MKB Overname Monitor die door Hogeschool Utrecht (HU) in samenwerking met overnameplatform Bedrijventekoop.nl is ontwikkeld.

Vanuit de HU zijn Edwin Weesie en Lex van Teeffelen mede-initiatiefnemers. Edwin Weesie geeft aan: "Een opvallende uitkomst is het feit dat de kopers en verkopers een andere waarde toekennen aan de onderneming dan de overnameadviseurs. Dit kan wel 2,5 keer lager zijn dan de waarde die overnameadviseurs toekennen aan de onderneming. Ook is het interessant dat respondenten van het onderzoek die actief zijn in het kleinbedrijf (tot tien medewerkers in dienst) aangeven bewust geen gebruik te maken van een overnameadviseur vanwege de kosten of verwachte gebrek aan meerwaarde. Uit het onderzoek blijkt ook dat zij vervolgens andere zaken bij een waardebepaling van belang vinden dan de specialisten en weinig kennis van (fiscale) overnameregelingen hebben."
 

Juiste verwachtingen scheppen

Monique Denis, directeur Bedrijventekoop.nl geeft aan; "Vaak is het eerste wat een ondernemer die nadenkt over bedrijfsoverdracht wil weten wat het bedrijf op gaat leveren. Het is dan van groot belang dat zij een eerlijk beeld krijgen van de bedrijfswaarde om de juiste verwachtingen te scheppen. Veel verkopers weten vaak niet welke factoren van belang zijn voor de waardebepaling van hun bedrijf. Zij baseren zich op vuistregels of een marktgebaseerde waardering, maar deze zijn meestal niet toereikend voor deze doelgroep. Dit leidt tot verkeerde verwachtingen. Met deze monitor willen we ook voor deze ondernemers helderheid en transparantie scheppen."
 

De MKB Overname Monitor

Vanuit diverse invalshoeken blijkt er behoefte te zijn aan zuivere, transparante informatie voor de koop- en verkoopprijzen in het MKB. Met name voor de markt van deals tussen de 100.000 en 5.000.000 euro ontbrak het aan inzicht. Het grootste deel van de Nederlandse bedrijven bevindt zich in dit segment. Dit was voor de HU en Bedrijventekoop.nl aanleiding om de MKB Overname Monitor te ontwikkelen waarbij kopers, verkopers en overnameadviseurs gevraagd worden naar de deal(s) die zij gedaan hebben en de informatie van deze deals. Met deze informatie kan een toekomstige verkoper een beter inzicht krijgen in de marktwaarde.

De MKB Overname Monitor wordt tweemaal per jaar voorgelegd aan kopers, verkopers en overnameadviseurs waarbij naast de kenmerken van het bedrijf gevraagd wordt naar details omtrent de gedane transactie(s). Het onderzoek is zo ingericht dat deze op termijn ook uitgevoerd kan worden binnen andere landen in Europa. Zo ontstaat een helder beeld van de verschillen en overeenkomsten in de Europese markt voor bedrijfsovernames in het MKB. De resultaten van het onderzoek van eind 2021 in Nederland zijn te benaderen via de website www.mkbovernamemonitor.nl