Terug naar het overzicht

Klaar voor het EK?

Het Nederlands elftal is gestart met de voorbereidingen op het EK. Z’n dergelijke voorbereiding is intensief en komt boven op de trainingen en voorbereidingen die spelers hebben verricht bij hun club. Bij het verkopen van jouw bedrijf is een dergelijke voorbereiding en fitheid net zo belangrijk. Veel partijen in de markt roepen dat je tijdig moet beginnen als je je onderneming wil verkopen. Je bedrijf verkoop klaar maken. Maar zoals met alles in de wereld, kijken ondernemers hier verschillend naar. In deze blog gaat onze partner Harold van Kraaij van Adcorporate toch nog eens nader op dit onderwerp in. Eerst geeft hij aan wat zij verstaan onder verkoop klaar maken/zijn, daarna gaan ze in op de verschillende deelgebieden met een aantal voorbeelden.

 

Perspectief

Bij het verkopen van je bedrijf komt veel kijken en verkoop je, in principe, alles. Dat maakt dat het belangrijk is om vanuit meerdere perspectieven naar je bedrijf te kijken. Wat hierbij kan helpen is om dit vanuit het perspectief van de potentiële koper te doen. Waar zou je tegenaan kunnen lopen? Dit gaat verder dan bedrijfseconomisch en/of financieel. Het helpt om je bedrijf ook vanuit een commercieel, HR pensioen, fiscaal, juridisch en/of milieu perspectief te bekijken. Welke mogelijke risico’s kan een koper zien en hoe zijn deze risico’s afgedekt.

 

Markt

Je onderneming bekijken vanuit een commercieel perspectief is voor de meeste ondernemers gesneden koek omdat zij dagelijks in de markt actief zijn. Op dit punt is het goed om jezelf uit te dagen en na te denken over de markt waarin je actief bent. Hoe beweegt deze markt? Welke kansen liggen er of zijn er specifieke bedreigingen? Daarnaast is het raadzaam om vast te stellen of bestaande afspraken met klanten helder zijn vastgelegd. Zeker op het gebied van afnameverplichtingen eventueel gegunde kortingen etc.

 

Personeel

Medewerkers vormen naast klanten een van de belangrijkste drivers van een onderneming. Het is een open deur om te melden dat arbeidsovereenkomsten, aanvullende afspraken vastgelegd dienen te worden. Helaas zien we in de praktijk dat dit niet altijd zo is. Om te voorkomen dat de potentiële koper met aanvullende kosten komt te zitten, die later wellicht teruggehaald worden bij verkoper, is het van belang dat afspraken met medewerkers vastliggen in personeelsdossiers. Dat geldt natuurlijk ook voor pensioenafspraken. Je wil immers voorkomen dat je na verkoop geconfronteerd wordt met een pensioenclaim wat ten laste komt van je verkoopresultaat.

 

Fiscaal

Bedrijfsoverdracht vanuit een fiscaal perspectief is een extra dimensie. Dit omdat naast de fiscaliteiten van jouw onderneming ook het privé perspectief een belangrijke rol speelt. Een praktijkvoorbeeld; een ondernemer wil zijn bedrijf verkopen en heeft maar één bv en geen holding, wat betekent dat bij verkoop de fiscale gevolgen groot zijn omdat hij in privé moet afrekenen over de winst die voortvloeit uit de verkoop. Om dit te repareren is de ondernemer verplicht om zijn bedrijf nog 3 jaar aan te houden. Het is duidelijk dat dergelijke besluiten impact hebben.


Kortom hoe fit is je onderneming? Ben je al geruime tijd in voorbereiding of moet er nog gewerkt worden aan je fitheidsniveau? Wij adviseren; kijk vanuit het oog van een mogelijke koper, maak vanuit dit perspectief een kritische scan van je onderneming en beoordeel of en wat nog dient te gebeuren. Wil je hier een meer objectief beeld bij hebben kun je advies inschakelen. Een goede voorbereiding is het halve werk en laat het duidelijk zijn dat als zaken goed zijn voorbereid dit waarde verhogend werkt en dat is weer goed voor de verkoopopbrengst. Kortom maak zelf als ondernemer de afweging en kom je er niet uit of wil je een onafhankelijke blik roep advies in. Hopelijk is Oranje dan net zo succesvol als jij als ondernemer.

 

Harold van Kraaij
Adcorporate