Terug naar het overzicht

Inzicht in de bedrijfsovernamemarkt

In Europa en ook in Nederland zijn een aantal meetinstrumenten beschikbaar die inzicht geven in de fusie- en overname markt. Deze instrumenten geven door middel van het uitvragen van informatie vanuit adviseurs inzicht in o.a. aantallen transacties, multiples per sector, motieven van verkopende ondernemers, dealbreakers en een vooruitblik voor de rest van het jaar. Hoewel deze rapportages met enige regelmaat inzicht geven in de cijfers zijn de meetmethoden indirect en voor een markt vanaf 5 tot 30 miljoen. Deze zogenaamde “midmarket” meet derhalve niet de deals onder de 5 miljoen euro, waar het grootste deel van de transacties plaatsvindt. Daarnaast wordt geen onderscheid gemaakt naar omvang, type koper, type transactie en referentiejaar voor wat betreft EBIT.


Doordat adviseurs, kopers en verkopers gebruik maken van midmarket multiples ontstaat er een vertekend beeld van de prijzen in de “small market”. Verkopende ondernemers in de small market, denken dat er veel meer voor hun bedrijf kan worden gevraagd. Verwachtingen sluiten vervolgens niet aan bij de kopende partij waardoor de duur van het overnameproces wordt vertraagd en meer transacties mislukken.

 

MKB Overnamemonitor

Bedrijventekoop.nl heeft daarom samen met Lex van Teeffelen en Edwin Weesie van Hogeschool Utrecht het initiatief genomen om een MKB overnamemonitor te creëren waarbij jaarlijkse informatie gevraagd wordt die leidt tot meer transparantie in de overnamemarkt van deals tussen de 100k en 5 miljoen euro. Deze informatie kan dan als benchmark fungeren voor alle betrokkenen die professioneel actief zijn voor fusies en overnames (in Nederland). Doel is om dit vervolgens door te trekken naar de rest van Europa zodat ook op dit niveau transparantie geboden wordt.

In mei zullen wij daarom een verzoek delen om deel te nemen aan dit onderzoek. Als adviseur krijg je dan na invullen toegang tot het gedetailleerde rapport na verwerking.