Terug naar het overzicht

Ik wil een bedrijf kopen - Fase 1: Voorbereiding

Fase 1: Voorbereiding

Een succesvolle overname begint met goede voorbereidingen. Zo is het in de eerste plaats van groot belang dat u voor zichzelf helder heeft wat u met de overname wilt bereiken. En naar wat voor een bedrijf u precies op zoek bent. Een goed inzicht in uw financiële mogelijkheden is daarbij natuurlijk cruciaal. Daarnaast is het belangrijk dat u alvast kennismaakt met de diverse specialisten die u tijdens het overnametraject nodig heeft. In de voorbereidingsfase komen deze stappen een voor een aan de orde.

Stap 1: Doelstellingen bepalen

Een bedrijf overnemen is een grote stap. Het is dan ook verstandig om eerst uw belangrijkste drijfveren in kaart te brengen. Is een bedrijfsovername een langgekoesterde droom die u wilt verwezenlijken? Spreken de vrijheid en financiële onafhankelijkheid u aan? Of vormen synergievoordelen juist de aanleiding? Zet uw doelstellingen op papier en overweeg of een bedrijfsovername wel het juiste middel is om ze te realiseren. De hulp van specialisten is hierbij erg waardevol. Zij wijzen u op de verschillende alternatieven en de voor- en nadelen daarvan. Ook helpen zij u, afhankelijk van hun expertise, bij het bepalen van de strategie en het uitzetten van een tijdlijn.

Synergievoordelen

Bezit u al een bedrijf? Dan vormen synergievoordelen waarschijnlijk uw voornaamste beweegredenen voor de aankoop van een nieuw bedrijf. Aan veelfusies en overnames ligt dit motief ten grondslag. Hoewel de synergie voordelen vaak veelbelovend zijn, is het verstandig om ze eerst goed voor uzelf in kaart te brengen. Wees daarbij niet te optimistisch. Bespreek uw plannen eens met een mediator/coach om de emotionele kant van de zaak eens vakkundig te bespreken. Daarna kunt u ook eens uw accountant raadplegen. Synergievoordelen zijn onder te verdelen in drie categorieën:

 • Groei: Investeren in een nieuw bedrijf levert vaak meer op dan investeren in uw bestaande bedrijf of het spekken van de bankrekening.
 • Economies of scope: Door horizontale of verticale integratie in de bedrijfskolom realiseert u een hogere winst. Zo drukt u bijvoorbeeld de productiekosten door de aankoop vaneen grondstoffenleverancier (verticale integratie). Anderzijds kan het aankopen van een branchegenoot juist leiden tot meer omzet (horizontale integratie).
 • Schaalvoordelen: Een bedrijfsovername resulteert vaak in een snellere groei van het bedrijf. Deze groei leidt onherroepelijk tot schaalvoordelen, zoals een lagere inkoopprijs per product.

Stap 2: Oriënterende gesprekken

U weet nu zeker dat u een onderneming wilt overnemen en heeft daarvoor duidelijke en overtuigende motieven op papier gezet. Dan is het nu tijd om al vast in contact te treden met de partijen die u gedurende het overnametraject nodig heeft. Maak afspraken met de verschillende specialisten en zorg ervoor dat u tijdens deze oriënterende gesprekken goed wordt geïnformeerd. Bijvoorbeeld over de manier waarop deze specialisten u van dienst kunnen zijn en welke werkwijze ze hanteren.Hieronder ziet u welke specialisten u tijdens het overnametraject nodig heeft.Benader per specialisatie ten minste één organisatie. Zo krijgt u een goed beeld van de diensten van de specialisten en bovendien kunt u de verschillende aanbieders eventueel met elkaar vergelijken. Denkt u in dit stadium ook aan uw verzekeringen, zowel zakelijk als privé.

 • accountant
 • bank
 • verzekeraar
 • jurist / advocaat
 • fiscalist
 • overnameadviseur
 • taxateur / makelaar
 • notaris
 • participatiemaatschappijen
 • mediators

Stap 3: Zoekprofiel opstellen

De volgende stap is een helder profiel maken van de onderneming die u in gedachten heeft. Op basis van dit profiel kunt u efficiënt op zoek gaan naar kandidaat-ondernemingen. Een bruikbaar zoekprofiel omschrijft talloze kenmerken van de onderneming. Kenmerken waaraan u zelf misschien niet meteen denkt, maar die wel van groot belang zijn. Op een goede en duidelijke manier invulling geven aan het zoekprofiel is dan ook niet eenvoudig. Bovendien spelen de beschikbare financiële middelen een belangrijke rol. Schakel voor het opstellen van een zoekprofiel daarom altijd een overnameadviseur in. Zo verzekert u zich van een duidelijk en representatief zoekprofiel dat het vinden van interessante kandidaat-ondernemingen aanzienlijk vergemakkelijkt.Een goed zoekprofiel gaat ten minste in op de volgende kenmerken van de onderneming:

 • sector;
 • omvang van het bedrijf;
 • activiteiten;
 • levensfase;
 • organisatiestructuur;
 • bedrijfscultuur;
 • financieringsstructuur;
 • positie van directeur en aandeelhouders;
 • personeel;
 • regio;
 • overnamesom.

Zorg ervoor dat het zoekprofiel zo veel mogelijk informatie bevat over de randvoorwaarden die u wilt hanteren. Dit geldt uiteraard voor criteria als omzetten overnamesom, maar ook bij bijvoorbeeld klantenaantallen en rendementscriteria. Een overnameadviseur biedt u hulp bij het opstellen van het zoekprofiel.

Stap 4: Oriënteren op kapitaal

Voordat u kandidaat-ondernemingen gaat selecteren, moet u globaal weten hoeveel kapitaal vrijgemaakt kan worden. Deze eerste financiële oriëntatie vindt meestal plaats in samenspel met een deskundige, zoals een bank. De bank biedt u inzicht in de vele mogelijkheden en helpt u bij het afwegen van de financieringsalternatieven. Een participatiemaatschappij kan eventueel ook een gedeelte van de overname financieren.