Terug naar het overzicht

Hoeveel tijd kost een bedrijfsverkoop of -aankoop?

Hoeveel tijd een bedrijfsverkoop of bedrijfsaankoop in beslag neemt, is afhankelijk van diverse factoren en hier bestaat niet één vast antwoord op. Onderstaand beschrijven we kort het traject van bedrijfsverkoop en per fase zullen we een indicatie van de doorlooptijd geven. 

 

Fase 1 Oriëntatie


Deze stap is met name een strategische fase waarin je de verkoopstrategie gaat vastleggen. Denk hierbij aan de waardebepaling en het plannen van de transactie. Vaak duurt deze fase wat langer omdat hierbij de beslissing tot daadwerkelijke verkoop en afscheid genomen dient te worden. Op het moment dat de juiste informatie beschikbaar is, duurt deze fase tussen de 4 en 6 weken. 


Fase 2 Voorbereiding


Tijdens deze fase zal een plan van aanpak opgesteld worden hoe de verkoop verder uitgewerkt zal worden. Hieronder vallen onder andere de transactiestructuur, het opstellen van de informatiedocumenten en het inzichtelijk maken van potentiële kandidaten. Deze fase zal 2 tot 4 weken in beslag nemen. 

 

Fase 3 Acquisitie


Nu komt het aan op het benaderen van de potentiële kandidaten, het voeren van de (kennismakings)gesprekken en het ontvangen van eventuele biedingen. Een en ander houdt verband met de mate van interesse van kandidaten en de hoeveelheid gesprekken die gevoerd dienen te worden. Dit kan variëren van gemiddeld 2 tot 4 maanden. 


Fase 4 Onderhandelen


Na het voeren van de eerste gesprekken en het ontvangen van de biedingen starten de onderhandelingen met de partijen die het beste passen. Het doel is om tot een akkoord te komen, in elk geval op hoofdlijnen. Dit is wederom afhankelijk van de hoeveelheid geschikte partijen maar gemiddeld wordt hier 2 tot 6 weken voor gerekend. 


Fase 5 Afronding


Indien men op hoofdlijnen akkoord is, worden de zaken vastgelegd in een intentieovereenkomst. Daarna wordt het boekenonderzoek opgestart, volgen mogelijk nog onderhandelingen en tot slot wordt de koopovereenkomst en eventuele andere transactiedocumenten getekend. De duur van deze fase is afhankelijk van de grootte van de onderneming, de kwaliteit van de gevoerde administratie en (de uitkomsten van) het boekenonderzoek. Parallel aan dit traject loopt de financieringsaanvraag van de koper. Deze fase neemt gemiddeld 2 tot 4 maanden tijd in beslag. 

 

Als we alle fasen bij elkaar optellen komen we uit op een tijdsbestek variërend tussen de 6 en 12 maanden. Hierbij geldt dat dit zeker afhankelijk is van de hoeveelheid geschikte kandidaten en de duur van de onderhandelingen. Bij een aankooptraject geldt nagenoeg dezelfde tijdsbesteding, echter kan daarbij fase 3 langer duren omdat de verkoper bereid moet zijn te willen verkopen.