Terug naar het overzicht

Hoe zit het met de verzekeringen bij een bedrijfsovername?

Mogelijk zit je op het moment in een proces waarbij je aan het einde als het goed is een bedrijf gaat overnemen. Je zult dan ook rekening moeten houden met de verzekeringen. Zo zul je nadat je de onderneming daadwerkelijk in handen hebben bijvoorbeeld kunnen kijken naar de bedrijfsautoverzekering, mogelijk vind je een polis die een stuk goedkoper is. Nadat je dit hebt afgesloten zul je dus geld besparen, wat natuurlijk wel welkom is na die forse investering. Toch zijn er nog meer bedrijfsverzekeringen waar je zeker rekening mee moet houden. Men denkt vaak dat ze na een bedrijfsovername gewoon een nieuwe polis af kunnen sluiten. Dat is tegenwoordig alleen niet zo gemakkelijk meer helaas. Sterker nog, bij de overname van een bedrijf dien je direct rekening te houden met de lopende verzekeringen. Daarbij kun je onder andere denken aan de onderstaande polissen.

 

WGA eigen risicoverzekering

De eigen risicodragersverzekering is een relatief eenvoudige polis. Het UWV zal bepalen welke WGA uitkering verhaald wordt op de eigen risicodrager. Vervolgens valt deze uitkering onder de dekking. Alsnog is er wel sprake van een duidelijk verschil in de dekking van allerlei verschillende eigen risicodragersverzekeringen. De eventuele schadelast van de overgenomen werkgever zal desondanks ten laste komen van de overnemende koper wanneer een bedrijf wordt overgenomen. Normaliter zal dit te merken zijn aan de WGA gedifferentieerde premie van de werkgever die de onderneming overneemt. Als het bedrijf dat overgenomen wordt eigen risicodrager is voor de WGA en een eigen risicodragersverzekering afgesloten heeft hiervoor dan wordt het anders. Is er WGA schade? Dit zal dan onder de dekking van de polis vallen. Meestal wordt dit type verzekering beëindigd bij de overname, de WGA schade zal dan bij de meeste verzekeraars in ons land vallen onder de dekking van het uitlooprisico.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is een polis die de verzekerde partij beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. Een aansprakelijkheidsverzekering zal dan ook normaal gesproken alle letsel- en zaakschade vergoeden die veroorzaakt wordt door de verzekerde. Wel zijn er een paar uitzonderingen. Deze polissen hebben puur het claims made principe. Hierbij is het moment dat de schade gemeld wordt van essentie. De aansprakelijkheidsverzekering zal namelijk alleen dekking bieden als de aanspraak geclaimd wordt tijdens de duur van de polis. De AVB verzekeraar zal dus geen dekking meer bieden nadat de verzekering afgelopen is, niet bij het uitlooprisico dus. De oorzaak en het ontstaan van de schade hoeft daarentegen niet binnen de verzekeringslooptijd te vallen. Het claims made systeem zal het inlooprisico juist wel weer volledig dekken, met andere woorden. Er zijn overigens wel verzekeraars die dit net te ver vinden gaan. Zij kiezen er dan ook voor de beperkte claims made dekking. 

 

Verzuimverzekering

Je bent op het moment bezig om een bedrijf over te nemen waar sprake is van langdurig verzuim. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Alsnog zul je bij de overname van de onderneming direct ook het personeel overnemen op basis van de Nederlandse wetten. Een verzuimverzekering kan eventuele problemen voorkomen, maar een lopende polis zal beëindigd worden door de verzekeraar. Dit wordt gedaan aangezien er niet langer sprake is van een werkgever en werknemer verhouding. Als nieuwe werkgever zul je dus direct geconfronteerd worden met een werknemer met langdurig verzuim. Op basis van de wetgeving zul je wel 104 weken loondoorbetalingsverplichting hebben. Nu denk je misschien dat je dit kunt voorkomen door een verzuimverzekering af te sluiten. Helaas is dit niet het geval, je eigen polis zal namelijk geen thuis geven. Dit komt doordat het geen zieke werknemers zal accepteren. Dit kan dan ook een forse financiële strop worden.