Terug naar het overzicht

Hoe maak ik mijn bedrijf minder afhankelijk van mij?

Eén van de grootste struikelblokken bij het verkopen van een bedrijf is de mate van afhankelijkheid van de onderneming van een ondernemer. Over het algemeen geldt hierbij: hoe afhankelijker een bedrijf is van één persoon, hoe moeilijker het te verkopen is. Ook heeft dit vaak een negatief effect op de ondernemingswaarde. Probeer verantwoordelijkheden waar mogelijk over te dragen. En ben bewust dat het een proces is dat tijd kost. Maak een duidelijke planning. Ook taken die niet overdraagbaar zijn dienen hierin opgenomen te worden. Als verkoper houd je verder rekening met de periode van overdracht, aanwezige kennis én knowhow. 


Bedrijf voorbereiden

De beste tijd om een onderneming te verkopen verschilt per onderneming én ondernemer. Zo werkt de ene ondernemer ruim 40 jaar met ziel en zaligheid aan een bedrijf. En ziet de ander het bedrijf als zijn pensioen. Wéér andere ondernemers zien een prachtig opgebouwd bedrijf dat klaar is voor de volgende stap: verder groeien óf juist nu verkopen. Zelfs een noodgedwongen verkoop door economische- of gezondheidsproblemen van de onderneming of ondernemer behoort tot de opties.

In alle gevallen geldt: een goede voorbereiding is het halve werk. Zo hoeft een succesvolle onderneming niet te leiden tot een succesvolle overdracht. Stel persoonlijke doelen. En denk na over een bedrijfsoverdracht binnen de familie. Zodra dit een mogelijkheid is, dient dit tijdig bespreekbaar gemaakt te worden. Voor een volgende stap in je ondernemersbestaan is een goede voorbereiding nodig om alvast te bedenken wat je ná de verkoop zou willen. Als je de verkoop als pensioen ziet moet je voor jezelf duidelijk maken wat je van de verkoop verwacht én of je nog een periode aan wilt blijven. Het traject ter voorbereiding duurt bij de ene ondernemer een aantal maanden. Terwijl een andere ondernemer hier misschien wel jaren voor uit trekt. Advies is om niet alleen aan de ‘zachte factoren’, maar ook juist aan de fiscale structuur, afspraken in contracten en de afhankelijkheid van jou als ondernemer te denken. Stel eventueel een manager aan die taken over kan nemen. 

Spreek met personen die je vertrouwt over het verkopen van je bedrijf. Denk aan je partner, accountant, iemand uit je netwerk óf een adviseur. Zodra de kogel door de kerk is en de verkoopplannen concreet zijn, kan je kiezen om zelf de zaken op te pakken óf een traject uit te besteden aan een overnameadviseur. In beiden gevallen helpen wij je graag bij het maken van de juiste keuze. 
 

Bedrijf na de verkoop

Als koper van een bedrijf is het natuurlijk van groot belang dat het bedrijf gewoon doordraait na de verkoop. Hoe gek het ook klinkt, zorg ervoor dat je misbaar wordt voor de onderneming. Hierdoor kan het bedrijf namelijk makkelijker overgenomen worden. Ook is het belangrijk om bij de huidige werknemers te informeren of zij zich committeren om ook na de verkoop bij het bedrijf te werken. Als dit het geval is dan ervaart de koper dit over het algemeen ook als positief.