Terug naar het overzicht

Hoe gebruik je een geheimhoudingsovereenkomst?

Bij een gesprek tussen een verkoper en een geïnteresseerde is het aan te bevelen voorafgaand aan dit gesprek de kandidaat een geheimhoudingsovereenkomst te laten tekenen. Een geheimhoudingsovereenkomst of non-disclosure agreement (NDA) biedt twee partijen hierdoor de mogelijkheid om vertrouwelijke informatie uit te wisselen. In de NDA wordt afgesproken welke informatie geheim is, voor welk doel deze wordt verstrekt en wat de ontvangende partij wel en niet mag doen.
 

Wat staat er in?

In ieder geval dienen de volgende punten duidelijk te zijn opgenomen en beschreven (juridisch):
 • Doel (uitleg waarom informatie wordt gedeeld)
 • Herkenbaarheid (vertrouwelijke informatie moet gedefinieerd of herkenbaar zijn)
 • Mondelinge informatie (is ook vertrouwelijk, dient nadien altijd bevestigd te worden)
 • Dekking naar werknemers of hulppersonen (betrokkenen van de ontvanger)
 • Geen verdere verplichtingen (daarom doelomschrijving van belang)
 • Eigendom van informatie (ligt bij verstrekker)
 • Teruggave (op verzoek van verstrekker dient ontvanger informatie terug te geven)
 • Uitsluitingen (openbare informatie kan niet vertrouwelijk zijn)
 • Schade (wat als ontvanger geheimhouding schendt)
 
Daarnaast zijn de volgende aanvullingen aan te bevelen:
 • Neem op dat de ontvanger niet via social media kanalen de onderneming en/of haar werknemers gaat volgen
 • Neem op dat de ontvanger niet actief de werknemers gaat benaderen om bij ontvanger in dienst te komen
 

Punt van aandacht

Let op dat de juiste persoon de geheimhoudingsovereenkomst tekent indien de ontvanger een andere onderneming betreft. Via de kamer van koophandel kan achterhaald worden wie bevoegd is. 
 

Pakket Bedrijf Verkopen

Als je via Bedrijventekoop.nl jouw bedrijf te koop aanbiedt is de geheimhoudingsovereenkomst onderdeel van het pakket "Bedrijf verkopen". Daarin vind je naast de geheimhoudingsovereenkomst een kandidaatformulier om achtergrondinformatie van de koper te verkrijgen en een blanco informatiememorandum wat je zelf kan vullen. Daarnaast bieden wij allerlei interessante whitepapers met handige informatie. Heb je daar vragen over? Neem dan contact met ons op.