Terug naar het overzicht

Hoe en waar vind ik iemand die mij op kan volgen als ondernemer?

Diegenen met een erfgenaam hebben het misschien wat makkelijker bij deze vraag. Het is natuurlijk handig als je als eigenaar een zoon of dochter hebt die het wel ziet zitten om het bedrijf op den duur over te nemen. Ook zijn er behalve jouw eigen kinderen soms ook andere familieleden die jouw bedrijf wel over willen nemen. Maar wat moet je dan doen als dit niet het geval is? Of wanneer de beoogde opvolger niet geschikt blijkt te zijn? Dan is het ineens een heel ander verhaal.

Soms is er een rechterhand van de ondernemer die het bedrijf over zou kunnen nemen, maar dit is lang niet altijd geval. Bovendien zal deze er ook niet zo’n zin meer in hebben om het bedrijf over te nemen, wanneer je ongeveer dezelfde leeftijd hebt en je pas wilt gaan stoppen als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Waar vind je iemand die je zou kunnen opvolgen als ondernemer?

Een opvolger kan zowel binnen als buiten de onderneming te vinden zijn. Denk bijvoorbeeld eens aan het personeel; is er een capabele werknemer waarvan je denkt dat hij het stokje wel eens van je over zou willen nemen? Dit heeft het grote voordeel dat de opvolger de onderneming (producten, diensten en klanten) en diens personeel toch al enigszins kent. Naast de mogelijkheden om via het eigen netwerk van familie en personeel te zoeken zijn er ook andere voorbeeld van kandidaat-kopers:

  • Je kunt anoniem een profiel plaatsen op een bedrijfsovernameplatform zoals Bedrijventekoop.nl. Het voordeel is dat men niet weet dat je jouw bedrijf etaleert maar je wel weet wie er reageert en interesse toont. Doordat men informatie over zichzelf moet geven, kun je vooraf al een 1e selectie maken
  • Concullega’s kunnen interesse hebben omdat zij met de overname van jouw bedrijf hun marktaandeel kunnen vergroten en mogelijkerwijs gebruik kunnen maken van schaalvoordelen of andere synergievoordelen
  • Participatiemaatschappijen of investeringsmaatschappijen begeven zich nadrukkelijk in het MKB-segment. Door overnames en participaties kunnen zij rendement creëren, zowel tussentijds als bij een eventuele doorverkoop op later moment
  • Belangrijke afnemers of leveranciers die zich willen verzekeren van respectievelijk de aanvoer en afzet van producten/diensten

Zoals hierboven uiteengezet zijn er in het algemeen een aantal verschillende type opvolgers dan wel potentiële kopers. Wanneer je gaat onderzoeken in welke mate er interesse bestaat voor jouw bedrijf is het van groot belang hiermee discreet om te gaan, dit geldt eveneens voor de geïnteresseerde partijen.

Zorg dat je vanaf het begin positief kritisch bent, ga dan ook alleen met die partijen in gesprek wanneer deze de juiste intenties hebben en over voldoende middelen kunnen beschikken. Een overnameadviseur kan je helpen keuzes te maken voor wat betreft de meest geschikte type koper en/of opvolger voor jouw bedrijf om vervolgens deze op anonieme wijze te benaderen. Hierbij speelt de screening van potentiële kandidaten een grote rol, vaak kan op voorhand al inzichtelijk gemaakt worden of het profiel aansluit en of de geschikt geachte kandidaat over voldoende middelen beschikt. Maak hiervan gebruik!