Terug naar het overzicht

HKB: Bedrijfsadvieskantoor met een helder verhaal

Voor succesvoller ondernemen! prijkt groot op de website van HKB. De in 2014 opgerichte onderneming heeft een duidelijke visie en werkwijze: kwalitatief hoogwaardige bedrijfskunde op een praktische manier bereikbaar maken voor kleine en middelgrote bedrijven. Waar grotere bedrijven terug kunnen vallen op een hoofdkantoor voor bepaalde zaken, streeft HKB ernaar deze rol over te nemen voor ondernemers die deze luxe niet hebben. Na jaren van ontwikkeling is de organisatie in een fase beland waarin gegroeid kan worden. Oprichter en directeur Rob Bierens vertelt met trots: “Ons concept is onderscheidend. Wij bieden kwalitatieve dienstverlening aan zowel MKB ondernemers als aan zelfstandig bedrijfsadviseurs.’ 
 
Het ontstaan van het idee voor een totaalconcept in hoogwaardig bedrijfskundig advies gaat wat verder terug. We schrijven het jaar 2010 als Bierens besloten heeft dat hij aan de slag wil gaan als zelfstandig bedrijfsadviseur. Na 15 jaar lang verschillende directiefuncties bekleed te hebben, vindt hij het tijd om op eigen benen te staan. Een stap die hem in eerste instantie afgeraden wordt. “Toen ik startte waren er verschillende ‘ervaringsdeskundigen’ die me vertelden dat mijn plan om MKB bedrijfsadviseur te worden heel lastig zou worden. Zij gaven aan dat er veel (deskundige) adviseurs zijn die starten en vervolgens toch falen.” Hierbij wordt gewezen naar een opvallende statistiek. “Zelfstandig adviseurs zorgen jaarlijks voor de grootste groep nieuwe inschrijvingen bij de KVK, maar daartegenover staat ook het hoogste uitschrijfpercentage op jaarbasis. Er is een gebrek aan continuïteit. In mijn beleving heeft dit mede te maken met de coaching en het monitoren van adviseurs. Dit heeft mij aan het denken gezet, ook omdat ik geluiden hoorden dat er zeker behoefte was aan de diensten van goede adviseurs in het MKB.”
 

'Er is een gebrek aan continuïteit. In mijn beleving heeft dit mede te maken met de coaching en het monitoren van adviseurs.'

 
In eerste instantie gaat Bierens op zoek naar een organisatie die hem bij kan staan bij zijn eerste stappen als adviseur. Al snel komt hij erachter dat de organisatie waar hij naar op zoek is nog niet bestaat. “Ik zocht naar een concept om me bij aan te sluiten, maar ik wilde meer dan alleen een visitekaartje. Wat ik daarmee bedoel, is niet enkel een naam waar je je aan verbindt, maar een totaalconcept dat ondersteuning biedt aan adviseurs op punten waar zij dat nodig hebben.” Bierens nam toen het besluit om zijn eigen ideeën uit te werken in een nieuw concept, waarbij zelfstandig bedrijfsadviseurs actief ondersteund worden in hun werkzaamheden. “Ik dacht bij mezelf, ik ga iets ontwikkelen wat ik later kan laten groeien met meerdere adviseurs. Een concept waarbij de adviseur zich kan richten op de taken waar hij of zij goed in is en voor de overige zaken zoals marketing, automatisering en boekhouding terug kan vallen op een professionele en goed gestructureerde organisatie. HKB opereert als een groot bedrijf. Als adviseur ben je zelfstandig, maar je hebt toch collega’s. Wij bouwen een team van mensen met verschillende specialismen waarmee de adviseur aan de slag kan. Hierdoor kan een totaalplaatje aan advieswerkzaamheden aangeboden worden en verhogen wij de slaagkansen voor de adviseur.”
 
In 2014 was de eerste vestiging van HKB in Eersel een feit. Ondernemers uit de regio De Kempen werden van hieruit geholpen met hun bedrijfskundige vraagstukken. Inmiddels is het kantoor verhuisd naar Veldhoven en is er een tweede vestiging in Oirschot bijgekomen. Vanuit hier staan zij ondernemers bij die behoefte hebben aan een hoofdkantoor. Bierens legt uit: “Voor de ondernemers bieden we een mix van strategische, commerciële en financiële diensten. We werken samen aan een actieplan voor succesvol ondernemen. En dat plan helpen we mee te realiseren. We bieden echt toegevoegde waarde door te helpen met praktisch advies, met handvatten en daadkracht. Wij richten ons op ondernemingen tussen de 10 en ca 50 medewerkers. Dit zijn ondernemers die hun bedrijf vanuit vakmanschap opgebouwd hebben, maar vaak bedrijfskundige kennis missen. Waar een directeur van een grote onderneming een belletje kan plegen naar het hoofdkantoor wanneer hij een probleem heeft, geldt dit niet voor deze bedrijven. Die rol nemen wij op ons. En we merken dat hoe langer een ondernemer bezig is, hoe specifiekere vragen hij krijgt. Een adviseur die je echt kent is dan van grote toegevoegde waarde. Hierbij geldt natuurlijk dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. We zijn oproepbaar wanneer een klant ons nodig heeft en zijn in staat om een ondernemer bij te staan van start tot overname.”
 

'We zijn oproepbaar wanneer een klant ons nodig heeft en zijn in staat om een ondernemer bij te staan van start tot overname.'

 
Een centraal punt binnen de dienstverlening van HKB is waardecreatie. Weinig ondernemers zijn zich bewust van de waarde van hun onderneming en de factoren die hier een rol in spelen. Pas wanneer verkoop van zijn bedrijf voor een ondernemer gaat spelen, wordt de bedrijfswaarde een aandachtspunt. Bierens geeft aan dat op dit gebied nog veel winst te halen is. “De HKB aanpak begint bij een begeleidingstraject met een basiswaardering en een bedrijfsscan. Uiteindelijk wordt in meer dan de helft van de gevallen eerst gestart met een verbetertraject voordat overgegaan wordt tot verkoop. Dit komt omdat ondernemers te weinig door de bril van de koper kijken.” Samen met de klant wordt gekeken naar de uitkomst van de waardering en op basis hiervan wordt de vervolgstrategie bepaald. “Een verbetertraject duurt gemiddeld een jaar. Veel ondernemers hadden hier van tevoren geen rekening mee gehouden, maar als ze zien wat het op gaat leveren gaan ze er enthousiast mee aan de slag. Vaak zie je het effect al binnen twee maanden. Wij kiezen voor een stapsgewijze aanpak, omdat dit voor meer rust zorgt binnen de onderneming dan wanneer alle zaken in een keer aangevlogen worden.”
 
Momenteel worden op jaarbasis zo’n 30 bedrijven bijgestaan door de adviseurs van HKB, maar als het aan Bierens ligt groeit dit aantal de komende jaren flink. “De afgelopen jaren hebben we veel tijd en energie gestoken in het perfectioneren van ons concept. We zijn nu op een punt beland dat we als organisatie kunnen gaan groeien. Dit willen we doen door het aantal vestigingen middels zelfstandig adviseurs uit te breiden en zo ons verzorgingsgebied te vergroten. Wij willen een organisatie worden waar adviseurs zich graag bij aansluiten. Waar zij aan de ene kant meevoelen met de klant en een band creëren en aan de andere kant senioriteit en daadkracht uitstralen.” Kijkend naar de toekomst toont Bierens zich ambitieus. “Vanuit onze interne organisatie willen we 10 adviseurs per jaar opleiden, die onze methodes door en door kennen. En adviseurs die zich aan ons verbinden willen we ondersteunen met een deskundige staf en het mogelijk maken dat zij zich blijven ontwikkelen. Hiermee willen we de kwaliteit van onze dienstverlening borgen en waar nodig verbeteren. We kunnen heel ver komen met dit concept. In principe geldt daarbij: The sky is the limit!”.
 
HKB is een bedrijfsadvies- & bedrijfswaarderingskantoor dat gespecialiseerd is in het leveren van bedrijfsadvies aan bedrijven binnen het MKB.
 
Heb je naar aanleiding van dit interview nog vragen aan hem? Neem dan hier even contact op.