Terug naar het overzicht

Financiering en Bijzonder Beheer

Heb je een financiering bij de bank dan kan het zijn dat je ooit te maken krijgt met de afdeling Bijzonder Beheer. Onze partner en BOBB-lid Roel Slomp van Overname-experts licht in dit artikel toe wat dit inhoudt en hoe je kan voorkomen dat Bijzonder Beheer je bedrijfsvoering gaat bepalen.
 

Wat is Bijzonder Beheer?

Je hebt als ondernemer een lening van de bank en je betaalt maandelijks rente en aflossing. De bank loopt het risico dat je niet meer in staat bent de rente en/of kosten terug te betalen. Dit wordt kredietrisico genoemd. Zodra dit risico te groot wordt, wordt je overgedragen naar de afdeling Bijzonder Beheer binnen de bank. De afdeling houdt je dan intensief in de gaten en neemt de nodige maatregelen om voor hun het kredietrisico te beperken.
 

Wat doet de afdeling Bijzonder Beheer?

Wanneer je doorschuift naar de afdeling Bijzonder Beheer gaat de bank de levensvatbaarheid van je bedrijf onderzoeken. De vervolgstappen zijn afhankelijk van het vertrouwen dat de bank in de toekomst van jouw bedrijf heeft. Indien ze er wel vertrouwen in hebben, kan het zijn dat de bank om extra zekerheden vraagt. De bank is dan van mening dat er hogere risico’s aan je bedrijf verbonden zijn. Die risico’s worden vertaald in een opslag in rente en kosten.
Heeft de bank geen vertrouwen in de toekomst van je bedrijf dan zullen ze gaan werken aan een versnelde aflossing van de financiering. Daarvoor worden eventueel ook juridische dwangmiddelen ingesteld.  
 

Wanneer kom je voor Bijzonder Beheer in aanmerking?

 
De bank hanteert een aantal criteria wanneer ze je bedrijf overdragen aan Bijzonder Beheer. Indien meerdere van deze criteria op jouw bedrijf van toepassing zijn, dan zal dat leiden tot het inschakelen van Bijzonder Beheer.
  • Slechte rentabiliteit met meerdere achtereenvolgende jaren met verlies; 
  • Slechte solvabiliteit; laag of negatief eigen vermogen; 
  • De zekerheidspositie is slecht en de bank verwacht een verlies te leiden op de financiering;
  • Beslaglegging door derden op essentiële activa; een belangrijk signaal dat er iets niet goed gaat; 
  • Surseance van betaling of faillissement; dit betekent (vrijwel) altijd het einde van de onderneming en de bank zal alles doen om haar geld terug te krijgen.
 
 

Behoefte aan financiering?

Ook op bedrijventekoop.nl kan je terecht voor het zoeken naar kapitaal. In ons aanbod vind je partijen die op zoek zijn naar bedrijven die kapitaal nodig hebben. Bekijk hier ons aanbod. Indien je (een deel van) je bedrijf wilt verkopen dan kan je een anoniem profiel plaatsen