Terug naar het overzicht

Financiering bedrijf makkelijker

Financieringzoekende bedrijven wisten dit in het afgelopen jaar zowel deels als volledig vaker te krijgen. Dat blijkt uit de voorjaarsmeting 2015 van de financieringsmonitor van het onderzoeksbureau Panteia. Deze monitor voerde Panteia uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De Tweede Kamer werd het rapport aangeboden. Vorig jaar was het zeventien procent van het bedrijfsleven dat extra financiering zocht, terwijl dit het jaar daarvoor nog 21 procent was. De betreffende bedrijven bevinden zich vooral binnen het mkb en familiebedrijven. Het percentage dat van de zoekende bedrijven ook werkelijk (deels) financiering kreeg, was in 2014 maar liefst 78 procent. In 2013 was dit percentage nog 62 procent. Nu zijn er nog steeds wel wat grote verschillen. Slechts 57 procent in het kleinbedrijf krijgt (deels) het gezochte bedrag. De oorzaken zijn meestal gebrekkig onderpand of een te hoog ervaren risico door de kredietverstrekker.

Redenen voor financiering bedrijf

Elk jaar wordt er meer gevraagd te investeren in bedrijfsmiddelen en huisvesting. Werkkapitaal is dan wel nog steeds de voornaamste reden om krediet te vragen, maar het aandeel wordt wel steeds kleiner. Dat is ook wel belangrijk volgens Panteia, omdat dit vroeger fungeerde als verliesfinanciering.

Alternatieven

Steeds vaker gaan bedrijven op zoek naar andere mogelijkheden om de financiering bij elkaar te krijgen. Er wordt bijvoorbeeld beroep gedaan op het privévermogen of de inbreng van vrienden of familie. Deze mix van eigen en vreemd vermogen is steeds populairder als alternatieve optie voor een lening van de bank. Ook leasing, factoring en crowdfunding komen op als andere manieren voor het regelen van de financiering. Toch wendt het grootste gedeelte van de ondernemers nog steeds tot de bank voor de financiering