Terug naar het overzicht

De earn-out regeling is een bron van discussie

Het komt met enige regelmaat voor dat partijen een earn-out regeling overeenkomen bij een bedrijfsovername. Een earn-out regeling houdt in dat op het moment dat de onderneming wordt overgedragen een deel van de koopprijs afhankelijk wordt gemaakt van toekomstige resultaten. In de praktijk blijkt zo een regeling echter een bron van discussie. Wanneer de afspraken niet duidelijk opgenomen zijn in de koopovereenkomst, eindigt de discussie meestal bij de rechter. Jurriaan Maccow van Pellicaan Advocaten gaat in onderstaand artikel dieper in op de problemen die een earn-out constructie met zich mee kan brengen.
 
De redactie van een earn-out regeling behoeft grote aandacht. Dit omdat gedurende de periode dat de earn-out regeling loopt, de verkoper en de koper tegenstrijdige belangen kunnen hebben. De verkoper zal immers willen dat de nabetaling zo hoog mogelijk uitvalt terwijl het nu juist in het belang van de koper is om dit bedrag zo laag mogelijk vast te stellen. Uit de praktijk blijkt dat bij een earn-out regeling onder meer de volgende problemen zich kunnen voordoen:
  1. De hoogte van de earn-out zal moeten blijken uit de jaarrekening. Na verkoop valt het opstellen van de jaarrekening onder de verantwoording van de koper. De verkoper is voor de betaling van dit variabele deel van de koopsom geheel afhankelijk van de bereidheid van de koper de jaarrekening tijdig vast te stellen. De Koper kan dus zijn betalingsverplichting proberen uit te stellen door te treuzelen met het vaststellen van de jaarrekening.
  2. De verkoper blijft als bestuurder of directielid betrokken bij de onderneming. De earn-out regeling is overeengekomen om de verkoper te stimuleren een zo goed mogelijk bedrijfsresultaat te behalen. Het is echter mogelijk dat koper en verkoper een conflict krijgen over het te voeren beleid. Ook komt regelmatig voor dat de karakters van de verkoper en koper botsen en een goede samenwerking tussen beide niet van de grond komt. Een geschil kan een reden voor de koper zijn om de verkoper te ontslaan uit zijn functie met als gevolg dat de verkoper zijn invloed op de te behalen resultaten verliest.
  3. De koper is na overdracht in staat om zelf te bepalen wie de accountant zal zijn, welke posten op de jaarrekening verschijnen en welke waarderingsgrondslagen worden gehanteerd. Ervaring leert dat nog al eens de neiging bij kopers bestaat om de resultaten van de onderneming te drukken tijdens de earn-out periode door bijvoorbeeld zichzelf een hoge management fee toe te bedelen of versneld grote investeringen te doen. De verkoper betaalt hier dan feitelijk aan mee.
  4. De earn-out heeft betrekking op de hoogte van de gerealiseerde resultaten van de vennootschap die is verkocht. De koper zou de earn-out regeling kunnen frustreren door een deel van de orders die normaliter in de verkochte vennootschap vallen, te laten uitvoeren door een andere aan koper gelieerde vennootschap. De gerealiseerde resultaten van de verkochte vennootschap dalen en daarmee ook het door de koper aan de verkoper verschuldigde earn-out bedrag.
De hier beschreven problemen betekenen voor de verkoper dat hij moet gaan procederen om alsnog het variabele deel van de koopsom volledig te ontvangen. In een dergelijke procedure loopt de verkoper vervolgens vaak tegen bewijsproblemen aan omdat hij geen toegang meer heeft tot de administratie van de vennootschap. Hij weet simpelweg niet wat er gaande is in zijn voormalige bedrijf. Naast de financiële schade van de tegenvallende hoogte van het earn out bedrag wordt de verkoper ook nog geconfronteerd met extra kosten voor een juridische procedure.
 
Het is dus zeer belangrijk om in de koopovereenkomst heldere afspraken te maken; juist om te voorkomen dat geschillen ontstaan. Zo zal duidelijk moeten worden wie de jaarrekening zal opstellen en wanneer, wie er als accountant zal optreden, op welke wijze de verkoper de jaarrekening zal mogen controleren en verdere toegang heeft tot de administratie, welke waarderingsgrondslagen er zullen worden gebruikt en of er toestemming van de verkoper nodig is voor bepaalde uitgaven. Denk bij dit laatste aan bijvoorbeeld uitgaven/investeringen boven een bepaald bedrag. Deze kunnen immers een grote invloed hebben op de hoogte van het uit te keren earn-out bedrag.

Meer informatie:

Wanneer je meer informatie wenst naar aanleiding van bovenstaand artikel kun je hier contact opnemen.

Juriaan Maccow
Pellicaan Advocaten
+31 (0) 88 627 22 87

Wil je op de hoogte blijven van ons actuele aanbod?

  • Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief, waarin wekelijks het nieuwste aanbod voorbij komt!
  • Volg ons dan op TwitterFacebook of LinkedIn!
  • Meld je hier aan voor de zoekservice en ontvang als eerste bericht wanneer een profiel geplaatst wordt!

Zelf je bedrijf verkopen?

Wil jij je bedrijf verkopen? Bekijk de mogelijkheden die wij bieden.