Terug naar het overzicht

Bijna 90% van bedrijfsoverdrachten zonder begeleiding specialist

Slechts één op de tien bedrijfsoverdrachten in het MKB wordt begeleid door een bedrijfsovernamespecialist. Dit blijkt uit een rapport van economisch beleidsonderzoeksbureau EIM, dat inzichtelijk maakt waar en wanneer Nederlandse ondernemers externe specialisten betrekken bij een bedrijfsoverdracht. Het economische belang van bedrijfsoverdrachten groeit, vooral doordat dit fenomeen naar verwachting bij ruim één op de vijf ondernemers met een leeftijd ouder dan 55 jaar binnen afzienbare tijd zal gaan spelen. Hoewel er dus heel wat bedrijfsoverdrachten op stapel staan, is het verkooptraject voor veel ondernemers complexe materie. Ondanks het feit dat de meeste ondernemers over weinig kennis en ervaring op dit gebied beschikken, schakelen zij in slechts 11% van de gevallen een bedrijfsovernamespecialist in, zo blijkt nu. Een verklaring voor de beperkte betrokkenheid van deze specialisten ligt niet voor de hand. Bedrijfsovernamespecialisten stellen de ondernemer en zijn onderneming namelijk in staat om – in het kader van maximale opbrengsten - de vrijemarkteconomie zelf het werk te laten doen. Bovendien zijn juist deze specialisten in staat om maximale exposure te creëren, doordat zij op anonieme wijze de markt kunnen aftasten naar mogelijke interesse. Zo beschikt de vooraanstaande bedrijfsovernamespecialist Adcorporate over Nederlands grootste overnamesite Bedrijventekoop.nl én een actuele database van ruim 12.000 zoekende partijen. Met deze twee troeven komt de organisatie dus zeer snel tot een concrete lijst van geïnteresseerde partijen. Met het inschakelen van een specialist start de ondernemer het proces dus vanuit een strategisch zeer interessante positie.

Waarom laten zo veel ondernemers het inschakelen van een bedrijfsovernamespecialist achterwege, terwijl dat juist zo veel voordelen met zich meebrengt? Het antwoord op deze vraag is voornamelijk te vinden binnen het kader van familiebedrijven. Vooral hier verloopt de overdracht vaak zonder hulp van een specialist. Enerzijds omdat de ondernemer minder waarde hecht aan het realiseren van een maximale opbrengst en het beoordelen van de verkoopbaarheid, anderzijds omdat de tijdsdruk vaak minder groot is. De accountant, die tevens vertrouwenspersoon is voor zowel de stoppende als de startende ondernemer, begeleidt meestal de overdracht van een familiebedrijf. In economische zin neemt het belang van de fusie- en overnamemarkt alleen maar toe. Het is immers helemaal niet meer zo vanzelfsprekend dat de zoon of dochter het bedrijf van de ouders voortzet. Er is dus meer behoefte aan een degelijke beoordeling van de verkoopbaarheid, de realisatie van de maximale opbrengst en een snelle afhandeling. En dat zijn nou precies de belangrijkste voordelen van het inschakelen van een bedrijfsovernamespecialist. Er liggen dus wel degelijk kansen. Adcorporate is een fusie- en overnamespecialist met vier vestigingen in Nederland, twee in Duitsland en één in België.