Terug naar het overzicht

Belang van een goede waardebepaling

Het merendeel van de ondernemers heeft geen idee van de waarde van hun onderneming. Tijdens het actieve ondernemerschap houden zij zich hier dan ook niet mee bezig. Pas als gedacht wordt aan overname begint de vraag : “Wat is de waarde van mijn bedrijf?” te spelen. Dan komt vaak ook het besef dat de waarde van de onderneming een belangrijke schakel is in het toekomstige financiële plaatje.

Bedrijfswaarde bepalen

Het belang van een goede waardebepaling is anders voor de koper dan voor de verkoper tijdens een bedrijfsovername. Voor de koper is het belangrijk een goede waardebepaling uit te voeren om te kijken naar de financieringsmogelijkheden en om te bepalen of het überhaupt wel zinvol is aan de onderhandelingen te starten. Voor een verkopende ondernemer is het belangrijk een goede waardebepaling te doen om de juiste waarde vast te kunnen stellen en daarmee de vraagprijs te kunnen bepalen. Maar let op: de waarde van een onderneming is iets anders dan de prijs die uiteindelijk betaald zal worden.

Kijk hier voor een gratis berekening van de waarde van een bedrijf
Waardebepaling bedrijf Bedrijventekoop.nl

Waarde en prijs

Deze begrippen worden regelmatig door elkaar gebruikt. De koopsom is de uiteindelijke prijs die de partijen overeenkomen. Deze prijs kan afwijken van de waarde die bepaald is in de waardebepaling. Zowel de koper als de verkoper hebben ieder een eigen invalshoek bij het bepalen van de uiteindelijke overdrachtsprijs. Een verkoper denkt vaak aan resultaten uit het verleden en hoe het bedrijf er tijdens het overnametraject voor staat. Hij wil gecompenseerd worden voor de tijd, arbeid en het geld dat hij in de onderneming geïnvesteerd heeft tijdens zijn actieve ondernemerschap. Terwijl een koper zich meer richt op de toekomst en de kansen en bedreigingen waar de onderneming tegen aan zal lopen. Dit is nog onzeker en daarom zal de koper hierover in onderhandeling treden. De koper zal de koopprijs moeten kunnen financieren.

Waarde = Rekenen en Prijs = Onderhandelen

Waarderen van een bedrijf is niet alleen een cijfermatige aangelegenheid. Juist de interne en externe analyse, de visie en de toekomstig te volgen strategie bepalen de verwachtingen voor de toekomst. Deze toekomstverwachtingen kunnen vervolgens vertaald worden naar cijfers en prognoses. Deze uitkomsten zijn bepalend in een overnameproces. De verkoper zal niet ver van de vraagprijs willen verkopen en kan na de uitvoering van een goede waardebepaling ook onderbouwen waarom de vraagprijs is zoals gesteld. De koper zal op zijn beurt ook huiswerk maken en daarom ook zijn te bieden prijs weten te onderbouwen.