Terug naar het overzicht

Beknopt stappenplan bij een bedrijfsovername

U overweegt de overname van een bedrijf, maar u heeft nog geen helder zicht op wat een overnameproces allemaal met zich meebrengt? Dit eerste, beknopte stappenplan helpt u op weg. Wat moet u doen, waar moet u op letten, en wat zijn in eerste instantie de valkuilen?

Stap 1 Maak een profielschets

Begin uw zoektocht niet voordat u een duidelijk profiel hebt gemaakt van het bedrijf dat u wilt overnemen. Beantwoord minimaal de volgende vragen: - In welke markt/bedrijfstak is de onderneming actief? - Waaruit bestaan die activiteiten? - Wat is de omvang van de onderneming? - Wat verlangt u van de bedrijfscultuur? - Wat zijn uw financiële mogelijkheden/criteria?

Stap 2 Verken de markt

Ofwel: ‘Wat is er beschikbaar dat voldoet aan mijn profielschets?’ Laat uw speurtocht naar een geschikte kandidaat uitwaaieren over zoveel mogelijk kanalen. Contacteer niet alleen fusie- en overnamebureaus, maar ook banken en accountantskantoren en doorzoek internetdatabanken als ondernemingsbeurs.nl.

Stap 3 Win informatie in

Na een marktverkenning zult u ook informatie moeten inwinnen over potentiële overnamekandidaten en de markt/bedrijfstak waarin zij actief zijn. Maak daarbij gebruik van zoveel mogelijk bronnen, bijvoorbeeld: - vaktijdschriften; - jaarverslagen; - brancheorganisaties; - marktonderzoekbureaus.

Stap 4 Schakel een adviseur in

Een bedrijfsovername is een ingewikkeld proces dat staat of valt met een goede voorbereiding. Hoe ervaren ook, weinig ondernemers zullen álle kennis paraat hebben om elke fase van de overname zonder problemen te doorlopen. Extern advies is, met andere woorden, onontbeerlijk. Zoek daarom een partner die u ondersteunt in de verschillende fasen van een bedrijfsovername. Informeer bij branchegenoten naar positieve ervaringen met adviesbureaus. Tip: Via Ondernemingsbeurs.nl kunt u eenvoudig zoeken naar een betrouwbare adviseur.

Stap 5 Benader een kandidaat

Als u een bedrijf op het oog hebt dat niet expliciet aanwezig is op de overnamemarkt, zult u omzichtig te werk moeten gaan. Informeer eerst of er interesse bestaat voor een gesprek over een mogelijke samenwerking. Is het antwoord positief, bereid u dan voor op een ontmoeting waarbij u een zwaar beroep zult moeten doen op al uw zintuigen. - Is uw gesprekspartner werkelijk geïnteresseerd in samenwerking of is dit voor hem louter een vrijblijvende bijeenkomst. Bestaat er interesse voor een overname? - Klikt het tussen u en uw gesprekspartner?

Stap 6 Onderhandel

Als u een onderneming koopt, kunt u voor de noodzakelijke waardebepaling gebruikmaken van een aantal methoden. De zes meest gangbare worden in een ander artikel (zie: ‘Wat is de waarde van een onderneming’) nader toegelicht. Maar let op: een standaardmethode bij het bepalen van de koopsom bestaat niet. Winst- en verliescijfers zijn belangrijk, maar ook gevoelsmatige onderdelen als bijvoorbeeld goodwill spelen een rol. Onderhandelen over het transactiebedrag is een kwestie van geven en nemen, niet van rigide vasthouden aan de uitkomst van een waardebepalingmethodiek. Let op: Voordat u gaat onderhandelen, moet u zekerheid hebben van deelname van uw financiers.

Stap 7 Leg garanties vast

Houd u verre van contracten zonder voldoende garanties. Fiscale garanties, balansgaranties, milieugaranties - het zijn allemaal zaken die u moet vastleggen. Beding ook een heldere claimprocedure in het contract. U kunt bijvoorbeeld met uw onderhandelingspartner overeenkomen dat u een deel van de overnamesom overmaakt naar een geblokkeerde rekening. Op die manier is de mogelijkheid tot een claim zeker gesteld.