Terug naar het overzicht

Bedrijventekoop.nl en de Hogeschool Utrecht bouwen MKB Overname Monitor

Bedrijventekoop.nl is samen met de Hogeschool Utrecht bezig met het optuigen van een MKB Overname Monitor. Deze monitor gaat tweemaal per jaar inzicht geven in de overnamemarkt van deals met een transactiewaarde tussen de € 100.000 en € 5.000.000. Hierdoor wordt een unieke betrouwbare benchmark gecreëerd voor het gehele Midden- en kleinbedrijf. 
 

Beroepsorganisatie voor overnamebemiddelaars BOBB werkt mee aan dit initiatief en geeft aan behoefte te hebben aan transparantie in de overnamemarkt en zeker in het MKB. Voorzitter Antoine van Schijndel geeft aan; “Te vaak vergelijken MKB bedrijven zich met multiples van veel grotere ondernemingen hetgeen vaak tot onjuiste, te hoge verwachtingen leidt. Er zijn vele factoren die de waardebepaling van juist MKB bedrijven beinvloeden en afwijken van de standaard multiples benadering”. 
 

Internationale vergelijking

De monitor wordt zo ingestoken dat deze ook Europees uitgevraagd kan worden. Vanuit de Europese Commissie is aangegeven dat zij graag inzicht hebben in de Europese overnamemarkt. Middels het Europese netwerk van Transeo waarvan Bedrijventekoop.nl, Hogeschool Utrecht en BOBB lid zijn, zal dit verder vorm gegeven worden. In het onderzoek zijn al onderdelen vanuit een vergelijkbare monitor uit België en Finland meegenomen. 

Binnenkort zal de eerste ronde van uitvragen aangekondigd worden bij verkopers, kopers en adviseurs over Q1 en Q2 waarna het eerste rapport in Q3 zal verschijnen.