Terug naar het overzicht

Bedrijventekoop.nl neemt particuliere huizensite Huistekoop.nl over

Internet B.V., eigenaar van onder meer de grootste bedrijfsovernamesite van Nederland Bedrijventekoop.nl, heeft de particuliere, onafhankelijke huizensite Huistekoop.nl overgenomen. De site bestaat al geruime tijd, maar is totaal vernieuwd en heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Huistekoop.nl is een onafhankelijke site die een oplossing biedt voor huizenbezitters die zonder tussenkomst van een makelaar hun woning willen verkopen. De woningeigenaar kan zelf het profiel plaatsen en beheren. Indien er zich veranderingen voordoen, kan de eigenaar de wijzigingen zelf doorvoeren. In tegenstelling tot andere, niet particuliere sites is Huistekoop.nl gratis.

Hulp bij verkoop

De site biedt een eenvoudige structuur waarin de verkoper naast foto’s alle kenmerken van het huis kan benoemen. Indien de huisbezitter hulp wil bij het verkopen van de woning, kan hij tegen betaling een blanco brochure en raamposter bestellen. Deze hulpmiddelen zullen de verkoop van de woning bevorderen.

Aantoonbare ervaring

Huistekoop.nl is een dochter van Bedrijventekoop.nl. Op Bedrijventekoop.nl komen vraag naar en aanbod van bedrijven bij elkaar. De kennis van het succesvol samenbrengen van vraag en aanbod is in huis en wordt ook toegepast op de nieuwe site Huistekoop.nl.