Terug naar het overzicht

Bedrijfsovername anno 2020

Hoe anders verloopt het jaar dan dat we met z’n allen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de BOBB konden voorspellen? Het einde van 2020 nadert en we beginnen langzaam aan met de lijstjes om terug te kijken naar het “jaar van Corona”. Als ik kijk vanuit ons perspectief als Bedrijventekoop.nl, het grootste bedrijfsovernameplatform van Nederland, waarin wij dagelijks met ondernemers spreken, zowel aan de verkopende als aan de kopende kant, dan is het inderdaad anders dan verwacht maar mogen we niet klagen over de bedrijvigheid en is het sentiment nog altijd positief. 
 
Als overnameplatform merken wij dat ondernemers de geluiden van “buiten” volgen. Zo viel de markt eind maart volledig stil, maar trok dit weer langzaam aan richting de zomer. Dit zien wij onder andere in het aantal geplaatste profielen. De afgelopen drie maanden was een groei in het aantal waar te nemen: ten opzichte van medio april en juli hebben we nu 10-20% meer verkoopprofielen op het platform. Dit doet ons concluderen dat als de ondernemer eenmaal de stap van verkoop wil zetten, hij of zij dit ook doorzet. 
 
Uiteraard zijn er ook twijfels bij de ondernemer. “Is dit nu het juiste moment? Vind ik wel een koper? Kan ik niet beter wachten?” Dat zijn begrijpelijke vragen. Een verkoopproces neemt zeker zes maanden in beslag en het is dus raadzaam tijdig te beginnen aan het proces. Een goede voorbereiding is daarbij van belang. Lees je in door de boeken te lezen die aangeboden worden, lees diverse blogberichten, ga eens vrijblijvend in gesprek met een bedrijfsovernameadviseur van de BOBB
 
Even zo belangrijk is het aanbod van kopende partijen. Is het vertrouwen er nog om nu in een bedrijf te stappen? Dit is erg afhankelijk van het type koper. In het algemeen onderscheiden wij drie typen:
  • MBI-kandidaat
  • Strategische koper
  • Investeerder
Een MBI-kandidaat zal op dit moment het meeste merken van de huidige perikelen rondom Corona. Banken financieren nog steeds maar mondjesmaat en zijn terughoudender. Een goed financieringsplan is daarom cruciaal evenals een goede financiële basis van minimaal 25% van de overnamesom. Gelukkig is er nog voldoende geld in Nederland beschikbaar en kan een MBI-kandidaat op andere manieren zijn of haar financiering rondkrijgen. Daarnaast zal de verkopende partij in deze tijden meer open staan voor financiële afspraken zoals een earn-out of achtergestelde lening. De strategische koper kan in deze tijden juist “spekkoper” zijn, dat is echter erg afhankelijk van de markt en de branche waarin men opereert. Investeringsmaatschappijen houden hun ogen open voor de krenten uit de pap. Als platform zien wij dat het aantal reacties op profielen stabiel is vergeleken met andere jaren (op basis van het aantal personen dat reageert) en dat er dus nog steeds onverminderd animo is in de markt.
 

Is er dan veel veranderd in 2020? 

Het jaar is nog niet om maar voorzichtig kunnen we concluderen dat gelukkig nog steeds genoeg overnames plaatsvinden. Het is branchegerelateerd, sommige sectoren zijn hard geraakt, anderen profiteren juist. De overnameconstructie en -condities zullen nu mogelijk anders zijn dan we in januari konden voorspellen. Spijtig genoeg zijn er ook diverse bedrijven waarvoor overname niet meer mogelijk is en die hun deuren noodgedwongen voorgoed moeten sluiten. Wat wij vaak horen en waar wij ons graag aan vast houden: Corona veroorzaakt een tijdelijke crisis maar lijkt gelukkig minder op een langdurige economische crisis. Dus we blijven positief!
 
Monique Denis
Directeur Bedrijventekoop.nl, lid van de BOBB