Terug naar het overzicht

Bedrijfsoverdrachten in het MKB

Op dit moment zijn meer bedrijven dan ooit bezig met een bedrijfsoverdracht. Een flink deel van de bedrijven die recent een succesvolle overdracht hebben meegemaakt weet duidelijke omzet- en winststijgingen te behalen. Verder blijkt het aantal bedrijfsoverdrachten dat plaatsvindt binnen de familie te dalen, vooral specifiek het aantal overdrachten van ouder op kind. Deze minirapportage bevat kerngegevens over bedrijfsoverdrachten in Nederland en hun algemene kenmerken. Kenmerken als duur, planning, redenen en resultaten komen aan bod, alsmede verschillen naar sector en grootteklasse.