Terug naar het overzicht

Bedrijfsoverdracht binnen familie fiscaal voordeliger

Het kan interessant zijn om op dit moment na te denken over (geruisvolle) overdracht binnen de familiekring. Net als beursgenoteerde bedrijven worden aandelen van familiebedrijven nu veelal lager gewaardeerd. Bij overdracht binnen de familiesfeer kan hierdoor een aantrekkelijk belastingvoordeel worden bereikt. De huidige financiële crisis heeft immers haar weerslag op het bedrijfsleven. Veel bedrijven en bedrijfstakken zitten in zwaar weer en worden geconfronteerd met tegenvallende bedrijfsresultaten. De verwachting is dat deze tendens zich de komende periode zal voortzetten. Niet alleen beursgenoteerde bedrijven, maar ook familiebedrijven ervaren de negatieve gevolgen.

Positieve kant

Familiebedrijven kunnen daarentegen ook (fiscale) voordelen uit de huidige marktomstandigheden halen. Met name als het gaat om bedrijfsopvolging.

Lagere multiples

Tegenvallende bedrijfsresultaten en het gebruik van lagere multiples voor de waardering resulteren in een daling van de ondernemingswaarde, waardoor overdracht tegen een aanzienlijk lagere fiscale waarde kan plaatsvinden. De waardestijging van de onderneming in de toekomst komt daardoor (deels) toe aan de kinderen.