Terug naar het overzicht

Koopovereenkomst en de BV i.o.

Als de bedrijfsovername al geregeld moet worden terwijl er nog geen BV is opgericht, is dat mogelijk? Onze partner Enno Schets van Schets Advocatuur geeft je hieronder tips.

Voor het kopen van een onderneming moet vaak een BV worden opgericht. Deze koopovereenkomst staat dan op naam van de BV van de koper. Maar wat moet u doen als de bedrijfsovername al geregeld moet worden, voordat er een BV opgericht kan worden? In principe is dit wel mogelijk. U hebt dan drie opties:

  • Er kan vast een concept van de koopovereenkomst opgesteld worden om deze meteen te kunnen ondertekenen, zodra de BV is opgericht.
  • Als u niet kunt wachten tot de BV opgericht is, kunt u namens de BV in oprichting (of BV i.o.) de koopovereenkomst al ondertekenen. Wanneer de BV opgericht wordt, dient u de koopovereenkomst te bekrachtigen.
  • Het is erg handig om standaard een reeds opgerichte BV paraat te hebben die u, in het geval dat u die nodig hebt, meteen kunt gebruiken voor de koopovereenkomst.

De bekrachtiging van de overname

Dat tweede puntje van hierboven vereist misschien enige uitleg. Een BV i.o. dient eerst bij het handelsregister te worden ingeschreven. Als de BV i.o. uiteindelijk opgericht wordt, dient de koopovereenkomst te worden bekrachtigd op juiste wijze. Volgens artikel 2:203 lid 1 BW van de wet moet de BV de rechtshandelingen die horen bij de bekrachtiging uitvoeren in stilte. De BV mag er dus niks over zeggen tot alles juridisch voltrokken is. Vaak wordt bekrachtiging gedaan door in de oprichtingsakte van de BV te zetten dat de verrichte rechtshandelingen m.b.t. de koopovereenkomst door alle oprichters van de BV zijn bekrachtigd. Dit volstaat echter niet altijd. Nog niet zo lang geleden werd een uitspraak gewezen door de Hoge Raad: HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:144. In deze zaak ging het over twee partijen die een koopovereenkomst getekend hadden die betrekking had op een bedrijfspand en alle erbij horende zaken, zoals het woonhuis. De levering van het bedrijfspand bleef uit, ondanks een sommatie. Nou bleek de verkoper gehandeld te hebben zonder een bestaande BV. Ook al werd er later alsnog een BV opgericht, deze was ten tijde van het ondertekenen niet in de koopovereenkomst als BV of BV i.o. vermeld. Hierdoor is besloten dat de bekrachtigingsregeling van artikel 2:203 lid 1 BW niet van toepassing was en werd de koopovereenkomst ongeldig verklaard. Ook werd de verkopende partij aansprakelijk gesteld voor de geleden schade vanwege onbevoegde vertegenwoordiging (artikel 3:70 BW).  

Ongewenste schade

Een niet goed uitgevoerde bekrachtiging kan dus zorgen voor een hoop problemen. Ook wanneer de BV niet op juiste wijze in de koopovereenkomst vermeld is, kunnen er problemen ontstaan. Voorkom dat u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld door tijdig een BV op te richten. In de wet is dit terug te vinden in artikel 2: 203 lid BW. Blijf ook altijd alert als u in zee wilt gaan met andere partijen. Bestaat de rechtspersoon waar u de deal mee sluit wel al? Zorg dat u alle problemen voor bent door van tevoren al onderzoek te doen naar de (rechts)persoon waar u zaken mee doet.