Profile number 107069

Transport - geconditioneerd vervoer - Zuidwest Nederland

20/10/2023 Date added

Located in

Zuid-Holland

General information

Sector

Transport

Type of company

Road haulage and exceptionsal haulage

Legal entity

Private limited company

Type of transaction

Shares

Life phase enterprise

Full-grown

Employees in FTE

> 50

Type of buyer

Strategic acquisition


Financial information

Turnover last financial year

> 5.000.000

Asking price

> 5.000.000

Earnings before taxes

€ 500.000 - € 1.000.000


Company history/background

De onderneming:

Het betreft hier een transport onderneming die gespecialiseerd is in geconditioneerd vervoer over de weg. In haar ruim 60-jarig bestaan bouwde het een goede naam op en een groot klantenbestand. Het vervoer van met name groente en fruit vindt plaats met 60 trekkende eenheden en 90 trailers in de Benelux, Duitsland en Noord-Frankrijk. Met hun netwerk aan overslagpunten in Nederland (2) en Duitsland (3) biedt ze haar klanten de mogelijkheid voor op- en overslag en bereikt ze zelf een optimale bezetting van de vrachtwagens.

De aangeboden onderneming is een groep van een aantal besloten vennootschappen (BV’s) naar Nederlands en Duits recht. Van deze vennootschappen kunnen de aandelen worden overgenomen. Het aanbod bestaat tevens uit het gehele wagenpark, dat via een activa – passiva-transactie kan worden verkregen. De koper is zo vrij in haar keuze van de kopende vennootschap en heeft, naar Nederlands recht, de mogelijkheid om over de aanschafwaarde af te schrijven. Deze activa is eigendom van de holding vennootschap, waarin eveneens het onroerend goed is ondergebracht.


Company activities

De huidige eigenaren zijn broers en twee zonen van één van de broers. Inmiddels is de onderneming uitgegroeid tot een organisatie met circa 90 vaste medewerkers en een pool van inleenkrachten en een grote groep vaste klanten.

Kerncijfers:

In 2022 realiseerde de groep van bedrijven een omzet van ongeveer € 33.000.000, een genormaliseerde EBITDA van circa € 1.980.000 en een nettowinst van € 794.000.


Unique selling points

Locatie:

De hoofdvestiging van de onderneming is gevestigd in Zuidwest Nederland, op een special voor transportondernemingen gebouwd bedrijventerrein, nabij de diverse veilingen, telersverenigingen en expediteurs. Het terrein en het pand zijn eigendom van de huidige aandeelhouders en beiden kunnen voor langere tijd gehuurd worden. Daarnaast beschikt de onderneming over een viertal locaties (huur) in Nederland (1) en in Duitsland (3).


Other

Reden voor verkoop:

Twee van de huidige eigenaren overwogen vanwege leeftijd en gezondheid om de onderneming over te dragen aan de beide zoons die midden dertig zijn. Hoewel ze beiden een verder groeipotentieel zien, onderkennen ze ook dat de huidige management kwaliteiten een verdere groei in de weg staan de continuïteit van de onderneming beter gediend is bij een overname door een groter bedrijf met een duidelijke visie. De verkopers wensen de continuïteit van de onderneming en de werkgelegenheid voor het personeel te waarborgen en zijn na overdracht bereid om bij te dragen aan een gedegen overdracht, desgewenst over een langere periode.

Meer informatie:

Voor geïnteresseerden is een uitgebreid informatiememorandum beschikbaar. Deze kan worden opgevraagd en wordt toegezonden na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring.


Transport - geconditioneerd vervoer - Zuidwest Nederland
Region
Zuid-Holland
Sector
Transport
Type
For sale
Turnover
> 5.000.000
Overname
> 5.000.000