Terug naar het overzicht

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen in de afrondende fase?

Nadat de onderhandelingen tot een positief resultaat hebben geleid (en de uitkomst daarvan is vastgelegd in een intentieovereenkomst), kunnen de verkoper en koper met elkaar toewerken naar een afronding. Voor de koper betekent dit toewerken naar een nieuw begin, het implementeren van zijn plannen en doelstellingen. En voor de verkoper betekent dit toewerken naar een nieuwe fase in zijn of haar leven waarbij het bedrijf niet meer op de eerste plaats staat. Voordat het allemaal zover is, zijn er nog wel een aantal hobbels te nemen:

  1. Due diligence: een duur woord voor het boekenonderzoek. De koper checkt of de door verkoper aangeleverde informatie juist is en de koper weet ondertussen alles over het bedrijf.
  2. Financiering: de koper dient ervoor te zorgen dat hij/zij zowel de benodigde middelen beschikbaar heeft voor de overname als ervoor te zorgen dat de onderneming in de komende jaren kan blijven investeren.
  3. Koopovereenkomst en leveringsakte: alle afspraken met betrekking tot de overname en overdracht dienen juist en volledig vastgelegd te worden. Let op: dit betekent in veel gevallen een extra onderhandelingsronde. Koper zal maximale garanties en vrijwaringen willen waar de verkoper van mening is dat gedurende het boekenonderzoek alles bekend is geworden en het niet nodig is dergelijke garanties en vrijwaringen af te geven.

Als u ook punt 3 af hebt gehandeld, kan de notaris (bij een B.V.) de leveringsakte opmaken. Veelal wordt de koopovereenkomst en de eventuele leveringsakte tegelijkertijd getekend. Tegelijkertijd dient de koper ervoor te zorgen dat hij/zij zijn financiële verplichtingen voor ondertekening nakomt. Met de storting van de euro’s en het zetten van de handtekeningen is de overname een feit. Daarna kunnen de stakeholders (werknemers, klanten, leveranciers en andere betrokken partijen) geïnformeerd worden waarbij de koper door de verkoper geïntroduceerd kan worden. Dan begint het pas echt. Zoals hierboven vermeld: voor de koper betekent dit het implementeren van zijn plannen en voor de verkoper betekent dit een nieuwe fase in zijn of haar leven