Terug naar het overzicht

Wat voor type ondernemer bent u?

Net zoals iedere persoon anders is, is ook iedere ondernemer anders. Toch kunnen alle ondernemers wel worden ingedeeld in bepaalde categorieën. Bent u een ondernemer? Weet u dan ook al wat voor type ondernemer u bent? Het type ondernemer dat u bent, wordt bepaald door uw manier van omgaan met de onderneming. Werkt u graag samen, of juist liever alleen? Wat zijn uw ambities?

De Kamer van Koophandel is met een onderzoek gekomen tot vijf categorieën: De ambitieuze ondernemer, de ervaren zelfstandige, de parttime vernieuwer, de flexibele zzp’er en de potentiële mkb’er. Het onderzoek wijst uit dat het grootste gedeelte van de ondernemers begint door een positieve motivatie: 83% wil eigen baas kunnen zijn, voor 54% is het een manier om werk en privé beter te kunnen combineren, en 53% wil graag iets bijdragen aan de maatschappij. De meeste ondernemer zijn proactief en hebben dan ook een sterk ondernemende houding: 82% is altijd bezig dingen die niet aanstaan te verbeteren en te innoveren. Bijna twee derde is bereid om gecalculeerde risico’s te nemen voor succes, ondanks een behoorlijke kans op falen. Er is echter ook 17% begonnen met ondernemen door negatieve motivatie, zoals ontevredenheid met de huidige baan of (nabije) werkeloosheid. Veel ondernemers zien zichzelf als een dienstverlener (73%) en maar er is maar een klein deel dat personeel huurt of met familieleden werkt (12%). Van alle ondernemers realiseerde 20 procent een dalende omzet in de afgelopen drie jaar, tachtig procent realiseerde een stijgende of gelijkblijvende omzet.

Slim samenwerken

Voor zzp’ers is samenwerken een makkelijke manier om kennis, middelen en vaardigheden te verschaffen. Zestig procent van de zzp’ers werkt dan ook wel eens samen met partners uit het eigen professionele netwerk. Dit wordt vooral gedaan om gebruik te maken van competenties en vaardigheden, kennis te delen, opdrachten te krijgen en een netwerk op te kunnen bouwen. Als gevraagd wordt wat ze in het huidige jaar willen bereiken, dan is dat vooral de omzet en de naamsbekendheid vergroten en kennis verwerven.

Inhuren of aannemen

Er zijn ook veel voornemens om het komende jaar personeel in te huren (12%) of aan te nemen (5%). 36% van de zzp’ers zegt te verwachten over vijf jaar één of meer medewerkers in dienst te hebben. De ambitie om te groeien is dus wel degelijk aanwezig, maar het is vooral op de lange termijn. Naast de ambitie om het personeelsbestand te vergroten, zijn er ook veel plannen om het aanbod met nieuwe producten of diensten te vergroten en buitenlandse markten te gaan betreden.

Type ondernemer

Welk type ondernemer u bent, wordt bepaald door verschillen in ambities op het gebied van innoveren, continueren en groeien en de wens en bekwaamheid om samen te werken. Het laat zien hoe de ondernemer met zijn onderneming omgaat en wat hij bedraagt aan de Nederlandse economie.

1. De ambiteuze zzp’ers (34%)

Erg ambitieus, vanzelfsprekend, over alles, maar dan ook echt alles. De helft heeft een positieve omzet, wil personeel aannemen of inhuren, werkt graag samen met andere ondernemers en besteedt veel tijd aan de onderneming. Vaak gaat het hierbij om vrij jonge bedrijven die ook als enige inkomstenbron van de eigenaar dienen.

2. De ervaren zelfstandige (21%)

Dit type ondernemer streeft naar continuïteit en wil dus vooral een vaste inkomstenbron. Het bedrijf is bij de ervaren zelfstandige, net zoals bij de ambitieuze ondernemer, vaak de enige bron van inkomsten. Het gaat om een al wat oudere ondernemer met een hoop ervaring die vooral zekerheid wil in zijn leven.

3. De parttime vernieuwer (18%)

De parttime vernieuwer is vooral heel erg innovatief. De naam zegt het al, dit type ondernemer is een deeltijdondernemer. De onderneming is dan ook niet de enige inkomstenbron van de ondernemer, vaak heeft hij naast zijn bedrijf nog een andere baan. Dit kan zijn omdat het bedrijf alleen niet genoeg opbrengt om van te leven, om kennis op te doen of voor een stukje zekerheid van een vast inkomen. Verder werkt hij graag samen en gaat het vaak om een wat oudere ondernemer en een onderneming waarvoor hetzelfde geldt.

4. De flexibele zzp’er (16%)

Deze ondernemer kan zowel een voltijd-, als een deeltijdondernemer zijn. Veel ambitie is er niet, er wordt veelal zelfstandig gewerkt en bijna altijd is het een oudere ondernemer. Voor sommige flexibele zzp’ers is het eigen bedrijf de enige inkomstenbron, maar twee derde heeft naast het bedrijf nog een andere bron van inkomsten.

5. De potentiële mkb’er (10%)

De potentiële mkb’er is vooral bezig met ‘rekruteren’, zowel door nieuw personeel aan te nemen als in te huren. De ambitie is vooral groeien, groeien, groeien. Vaak is de desbetreffende onderneming gestart vanuit een neutrale aanleiding en nog redelijk jong. Met de uitslag van het onderzoek wil de Kamer van Koophandel haar dienstverlening voor de ondernemers van Nederland verbeteren. Er worden regelmatig onderzoeken gedaan door de KvK naar de behoeftes van ondernemers d.m.v. het KvK Ondernemerspanel van 6500 mkb-ondernemers. Voor dit onderzoek werden 3778 ondernemers gevraagd, waarvan 1736 ook daadwerkelijk hebben meegedaan. Dit is natuurlijk nog steeds een behoorlijk groot aantal ondernemers, waardoor er toch wel uitgegaan mag worden van betrouwbare uitkomsten.