Terug naar het overzicht

Wat nou crisis? Kansen!

We worden overspoeld met negatieve economische nieuwsberichten. Volatiele beurzen, zorgwekkende schuldenlast bij diverse eurolanden, vraagtekens bij de kredietwaardigheid van Europese banken, laagconjunctuur en een algemene onzekerheid over de economie: koren op de molen voor de pessimisten onder ons. Helaas voert sentiment steeds meer de boventoon. Een duidelijk voorbeeld van ‘self-fulfilling prophecy’: als je maar blijft suggereren dat het slecht gaat, gebeurt dit ook echt. Is het dan werkelijk allemaal zo erg? Toegegeven, al te best is het niet, maar ook zeker niet zo erg als de berichten ons doen geloven. Het enige redmiddel is het normaliseren van de verwachtingen. Dat geldt zeker op het gebied van bedrijfsoverdracht. Zowel koper als verkoper staat namelijk niets in de weg om een weloverwogen besluit te nemen. Ook nu niet! Onderzoekers zijn het erover eens: de komende jaren moet het aantal bedrijfsoverdrachten wel stijgen. Enerzijds heeft dit te maken met het fenomeen babyboomers. Zij bereiken nu een leeftijd waarop bedrijfsoverdracht een logisch gevolg is. Anderzijds komt dit doordat veel geplande bedrijfsoverdrachten vanwege de economische omstandigheden zijn uitgesteld.

Boodschap aan verkopers

Maar wat is dan de reden van dit uitstel? Is het bedrijf soms onverkoopbaar geworden? Zeker niet! De belangrijkste oorzaak ligt bij de ondernemer zelf. Die wil genoegdoening voor de mentale, fysieke en financiële investeringen van de afgelopen jaren. Dit is echter een discussie die altijd gevoerd wordt bij de koop of verkoop van een onderneming, zowel in goede als in minder goede tijden. Verkopers, verlies de realiteit niet uit het oog. Het groeipotentieel is momenteel beperkt en er is een kans dat historische groeipercentages op (middel)lange termijn ook niet aan de orde komen. Het is waarschijnlijker dat omzetgroei, winst en waarde worden genormaliseerd naar een stabiele situatie. Is dit erg? Maakt dit het bedrijf onverkoopbaar? Nee! De waarde hangt namelijk ook af van de marktomstandigheden, en daarop heeft de verkopende partij (vrijwel) geen invloed. Blijf dus reëel. Wanneer een hogere opbrengst gewenst (lees: noodzakelijk) is, ligt de oplossing in de overnameconstructie. Door een deel van de koopprijs mee te financieren, kan deze koopprijs verhoogd worden. De meest bekende voorbeelden hiervan zijn de achtergestelde lening en earn-outconstructie. Hiermee zijn alle partijen tevreden te stellen: de verkoper, de koper én de bank die vaak als medefinancier optreedt.

Boodschap aan kopers

Beste koper, hebt u duidelijk voor ogen wat u wilt en waarom? En misschien nog wel belangrijker: weet u wat u per se niet wilt en waarom dat zo is? Past het plan binnen uw competenties en financiële draagkracht? Dan staat niets een weloverwogen bedrijfsovername in de weg. U hebt namelijk duidelijk voor ogen binnen welk type bedrijf u het best tot uw recht komt. Met uw kennis en kunde brengt u deze onderneming naar een volgende fase en voegt u waarde toe aan het bedrijf. Dit blijkt ook uit een uitgebreid en doordacht businessplan met concrete en haalbare doelstellingen voor de korte en de lange termijn. Een plan dat het bestaansrecht van de onderneming aantoont en de continuïteit waarborgt. Hiermee overtuigt u zowel de verkoper als de bank van uw plannen en krijgt u hen mee in een overname die de risico’s tussen koper en verkoper evenredig verdeelt. Zo zijn alle partijen tevreden. Kopers, laat u dus vooral niet afleiden door al die negatieve berichten. Met een goede voorbereiding en een gedegen uitwerking, blijft bedrijfsoverdracht een meer dan reëel scenario om uw persoonlijke doelstellingen te realiseren.

Kansen!

Wanneer we vanaf vandaag allemaal roepen dat het beter zal gaan, staat de AEX-index over 6 maanden op 350 punten, bereiken banken en Europese landen een duurzame oplossing, hebben ook de Verenigde Staten en China hun huishouding op orde en liggen er onbeperkte mogelijkheden: allemaal kansen! Succes met ondernemen.