Terug naar het overzicht

Wat maakt bedrijfsoverdracht actueel?

“Er vinden steeds meer bedrijfsoverdrachten plaats. Een belangrijke actuele oorzaak van deze toename is de vergrijzing in Nederland. Veel ondernemers bereiken de pensioengerechtigde leeftijd en willen er zodoende een punt achter zetten. Hierdoor komen er steeds meer bedrijven te koop te staan, wat leidt tot een groter aantal bedrijfsoverdrachten.”

Tot aan 2008 was dit de bloemlezing bij elk congres, elke lezing of voordracht over bedrijfsoverdracht. Als we de cijfers van toentertijd moesten geloven – die nog steeds te pas en te onpas worden gebruikt – zouden jaarlijks 11.000 tot 15.000 ondernemers hun bedrijf overdragen. Bedrijventekoop.nl is al sinds 2002 actief. Nu zul je begrijpen dat wij geen beter nieuws konden krijgen dan voornoemde aantallen. Echter, van een dergelijke “hausse” aan overnames of een overnamegolf vanuit de “babyboomers” is het nimmer gekomen. Dat het genoemde aantal aan ondernemers dacht aan overdracht is nog te verdedigen, echter het aantal bedrijven dat actief bezig was met verkoop is slechts een deel van dit aantal. Diverse redenen liggen hieraan ten grondslag, van het niet verkoopbaar tot voortijdig faillissement en van niet durven beginnen aan het traject tot het niet verwachten dat er kopers zouden zijn.

Anno 2016 zijn we weer terug op het “oude” niveau: ondernemers durven weer het woord “bedrijfsoverdracht” in de mond te nemen en zijn er ook meer kandidaat-kopers te bespeuren nu private equity partijen, investeringsmaatschappijen en participatiemaatschappijen zich ook tot het MKB hebben gericht.

Tot slot staan banken ook weer meer open voor het financieren van overnames, hun verdienmodel is er namelijk op gericht om rendement via rente te creëren. Dit lukt doorgaans beter door het uit te lenen d.m.v. het financieren van solide bedrijfsoverdrachten dan tegen negatieve rente bij de ECB te stallen.

Beste ondernemer, indien je op korte of middellange termijn overweegt je bedrijf over te dragen dan wel te verkopen is het moment daar om in gesprek te gaan met partijen en toe te werken naar een succesvolle bedrijfsoverdracht.