Terug naar het overzicht

Wat is goodwill?

Goodwill wordt wel beschouwd als de meerwaarde van de onderneming boven het zichtbare eigen vermogen van de onderneming. Meestal wordt de goodwill gezien als de contante waarde van de overwinst van de onderneming. Onder overwinst wordt dan verstaan de normale jaarwinst verminderd met een reële arbeidsbeloning voor de ondernemer en een vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal. 

Soorten goodwill

Bij het overdragen van een onderneming moet goed gekeken worden naar het soort goodwill in de onderneming:

  • ondernemingsgoodwill, dat wil zeggen de goodwill van de onderneming, door bijvoorbeeld een zeer gunstig vestigingspunt van de onderneming, een goede organisatie of een zeer bijzonder recept waardoor een bekend product is ontstaan.
  • persoonlijke goodwill, dat wil zeggen goodwill van de ondernemer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een zeer bekwame kok die van elk gerecht iets bijzonders kan maken of een ondernemer die met zijn klantvriendelijke benadering mensen aan zijn onderneming bindt.

Als er sprake is van ondernemingsgoodwill dan zal door overdracht van de onderneming de gehele onderneming inclusief de naam, producten en eventuele octrooien, speciale recepten etcetera op de koper overgaan. De nieuwe eigenaar zal de zaak dus met gebruikmaking van deze "oude" zaken kunnen voortzetten.

Bij persoonlijke goodwill ligt dit anders. Het is nog maar de vraag of de nieuwe eigenaar over dezelfde capaciteiten en kwaliteiten beschikt als de vorige. Wellicht zullen klanten in het begin nog komen, maar als de kwaliteit sterk afwijkt van die van de vorige ondernemer zullen ze wegblijven.