Terug naar het overzicht

WACC

WACC: Aangezien de operationele kasstromen aan beide vermogensverstrekkers (EV en VV) toekomen, dienen zowel de kapitaalkosten van het eigen als van het vreemd vermogen opgenomen te worden. Beide vermogensverschaffers moeten immers vergoed worden. Zo komen we tot een gewogen gemiddelde van de kapitaalkosten, ook wel ‘Weighted Average Cost of Capital’ (WACC) genoemd. Bij dit model is een geëist rendement op het eigen geïnvesteerde vermogen (EV) gehanteerd van 23.51% en bedragen de vermogenskosten voor het vreemd vermogen 8%. In dit model is een vaste verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen gehanteerd van 80/20, waardoor een totale WACC resulteert van 20,01%.

Voor meerdere begrippen zie onze begrippenlijst