Terug naar het overzicht

Waarom waarderen?

Veel ondernemers hebben geen idee hoeveel hun bedrijf waard is. Vaak gaan ze hier pas over nadenken als een verkoop in beeld komt. Maar niet alleen voor de verkoper is het belangrijk om te weten hoeveel de onderneming waard is, ook als potentiële koper dien je heel goed te weten wat de waarde van een bedrijf ongeveer is.  

Als koper heb je toch een beetje een informatieachterstand ten opzichte van de verkoper. Hij weet immers precies hoe het bedrijf in elkaar zit en jij niet. Toch zul je er op de een of andere manier achter moeten komen wat de waarde is als je het bedrijf wilt kopen.  

Financiering

Stel dat je een bedrijf wilt kopen. Daar is geld voor nodig. Ervan uitgaande dat je, net als de meeste Nederlanders, niet zoveel geld op je bankrekening hebt staan dat je zomaar even een bedrijf kunt kopen, moet er een financiering geregeld worden.   Om een dergelijke lening te verkrijgen, dien je een geldschieter ervan te overtuigen dat je plannen een goede investering zijn. Naar alle waarschijnlijkheid krijg je namelijk niet zomaar geld, omdat je het zo lief vraagt…  

Ga dus voorbereid op zoek naar een lening: Hoe groot zijn je inkomsten in de aankomende jaren? Hoeveel kosten kun je, je veroorloven? Over welke periode heb je het geld nodig? Hoeveel geld heb je nodig? Oftewel: Wat is de waarde van het bedrijf en wat zijn de kosten van de overname?

Onderhandelingen

Verder is zo’n waardering heel belangrijk in de onderhandelingen. Stel dat de vraagprijs het bedrijf waarin je geïnteresseerd bent maar heel weinig verschilt van de waardebepaling. Dat laat zien dat de verkoper een redelijke prijs vraagt voor zijn onderneming. In dat geval hoef je dan ook niet te proberen om nog veel van die prijs af te halen. Doe je dit wel, dan geeft dit geen al te beste indruk en zal dat het verloop van de gehele overname niet ten goede komen.  

Is de vraagprijs echter wel buitensporig veel hoger dan de waardering, dan kun je die waardering meenemen in de onderhandelingen en aantonen dat de vraagprijs niet reëel is. Wanneer je de onderhandelingen ingaat zonder te weten wat de bedrijfswaarde is, ben je meteen benadeeld.  

Soms kan een waardering ook inzichten geven in het wel of niet willen starten met de onderhandelingen. Misschien zijn er wel bepaalde factoren die ervoor zorgen dat de waarde van het bedrijf niet zo hoog is. Wat betekent dit voor jou en jouw plannen? Wil je de onderneming nog steeds wel kopen, nu je hiervan op de hoogte bent?  

Methodes

Er zijn een aantal methoden om de waarde van een bedrijf te bepalen. De meest gangbare zijn:

  • De intrisieke waarde methode
  • De rentabiliteitswaarde methode
  • De vermogensverhoudingenmethode
  • De Goodwillmethode
  • De 'Verbeterde' goodwillmethode
  • Discounted Cash-Flow methode (DCF)

Geen verplichting

In principe hoeft er geen waardebepaling gedaan te worden als je dit niet nodig acht. Dit klinkt misschien absurd, maar het komt wel eens voor. Als het gaat om een klein bedrijf is het vaak niet zo’n groot probleem als een dure, professionele waardebepaling wordt overgeslagen. De kosten zijn in zo’n situatie relatief erg hoog, omdat het overnamebedrag niet zo hoog is. Waarschijnlijk is de waardebepaling van een dergelijke onderneming ook niet lang niet zo complex als het geval is bij een groter bedrijf, omdat er veel minder factoren zijn waar rekening mee gehouden moet worden.  

Ook bij een bedrijfsovername in de familie is een waardering eigenlijk niet nodig. Als de overnemer een familielid is, hoe belangrijk is dan dat overnamebedrag nog? Al helemaal wanneer het een van je kinderen betreft, is de overdracht zelf belangrijker dan de overnamesom die een verkoper krijgt voor de onderneming.  

Heb je vragen naar aanleiding van dit interview nog vragen aan Gerda, neem dan hier even contact op.