Terug naar het overzicht

Waardepunten

Alle factoren die de waarde van een bedrijf kunnen bepalen op een rij.

 1. Winst en winstprognoses
 2. Strategisch belang voor de koper (synergie)
 3. Geografische afzetmarkt
 4. Cashflow
 5. Aantal verschillende leveranciers 
 6. Trends in de markt
 7. Kwaliteit tweede echelon
 8. Stabiliteit werknemersbestand
 9. Klantenbestand
 10. Toekomstige investeringen
 11. Persoonsgebondenheid
 12. Verhouding tussen eigen en vreemd vermogen
 13. Illiquiditeit aandelen
 14. Afnemerscontracten

Waarderingsmethoden

Wat is een bedrijf waard en welke prijs wilt u ervoor betalen? Om te voorkomen dat u in het duister tast, vier waarderingsmethoden, de meest gemaakte fouten én het verschil tussen waarde en prijs. Wanneer u serieuze interesse in een bedrijf heeft getoond en diverse gesprekken met de verkopende partij heeft gehad, breekt het moment aan het bedrijf te waarderen. De medewerking van de verkopende partij is in deze fase onontbeerlijk. Een waardering begint immers met het opvragen van alle financiële stukken van het bedrijf. Die geven u antwoord op vragen omtrent investeringen, resultaatontwikkelingen en alle andere financiële kengetallen. Lees verder op Zibb.nl, de informatiebron voor ondernemers: http://www.zibb.nl/Bedrijfsvoering/Eigen-zaak/Eigen-zaak-Dossiers/Bedrijf-kopen/Waardepunten.htm