Terug naar het overzicht

Waardebepaling van je winkel

Deze week laten we INretail aan het woord. Je wilt je winkel verkopen, maar wat is de waarde van je winkel? Hoe bepaal je dat? INretail is de grootste brancheorganisatie in retail non-food. Zij lobbyen om ondernemen makkelijker te maken. Tevens ondersteunen en adviseren de retailprofessionals  je over cao, bedrijfsvoering, juridische kwesties en marktontwikkelingen. Daarnaast helpen wij je om je voor te bereiden op de toekomst van het retaillandschap. 

Hoe kom je tot de waarde van een bedrijf?

 • De waarde is de uitkomst van één of meerdere waarderingstechnieken (rekenen)
 • De prijs is hetgeen wat overeen gekomen is tussen koper en verkoper (onderhandelen)

Dit komt over als een open deur, maar de praktijk leert dat het hier uiteindelijk wel op neer komt.

Factoren die een rol spelen bij de waardebepaling van een bedrijf zijn van financiële aard en niet financiële aard. Beide factoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Voorbeelden van financiële factoren zijn:

 • Het vaststellen van de genormaliseerde winst
 • De hoogte van het aanwezige eigen vermogen
 • De beschikbare cashflow

Voorbeelden van niet-financiële factoren zijn:

 • De kwaliteit van het management
 • De kwaliteit van de winkellocatie
 • De actualiteit van het winkelconcept
 • De kwaliteit van het aanwezige klantenbestand

Er zijn verschillende waardebepalingsmethoden, zoals bijvoorbeeld de Intrinsieke waarde, de rentabiliteitswaarde, de DCF (Discounted Cash Flow) en Multiples (factormethode). De enige juiste waarderingsmethode bestaat niet, de waardering van een onderneming bevat namelijk ook veel subjectieve elementen.

INretail heeft ervoor gekozen om gebruikt te maken van de Multiples, een methode die veel wordt toegepast in de retail. Een aantal belangrijke kenmerken van deze methode zijn:

 • Er wordt uitgegaan van de werkelijke prestatie van het bedrijf (normalisatie van kosten)
 • De hoogte van de eventuele overwinst is bepalend voor de vraagprijs (goodwill)
 • Het toetsen van de vraagprijs in de toekomstige prognose

Zaak is een overnamesom vast te stellen die voor een kopende partij voldoende aantrekkelijk is om de onderneming over te kunnen nemen. Uiteindelijk zal de kopende partij de met de verkopende partij afgesproken overnamesom moeten kunnen financieren.