Terug naar het overzicht

Waarde van het bedrijf

Er bestaan verschillende manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen. Een koper zal bijvoorbeeld de prijs vooral laten afhangen van de toekomstige waarde, gebaseerd op bijvoorbeeld de verwachtingen over de opbrengst. De waardering van de onderneming vormt de basis voor uw vraagprijs in de onderhandelingen.

De vraagprijs

Na de waardering moet u een vraagprijs bepalen. Bepaal als verkoper wat u minimaal en maximaal voor uw bedrijf kunt krijgen. Gebruik dit als een goede voorbereiding voor de prijsonderhandelingen die u gaat voeren. Vergeet u ook niet de belangrijkste onderdelen en kenmerken van het bedrijf te omschrijven: de sterke en zwakke punten. Probeer u hierbij in te leven in een potentiële koper: wat voor voordeel ziet die partij en welke prijs wil die betalen?

Een lege BV

Wat wordt er van u verwacht voor u het aandelenpakket uit de lege BV kunt verkopen?

Correcte jaarrekening opstellen

U moet een correcte jaarrekening met de voorafgaande stukken (laten) opstellen. Bij voorkeur voorziet u deze ook van een accountantsverklaring.

Juistheid balans garanderen

U moet een garantie geven voor de juistheid van de balans. De activazijde van de balans zal leeg zijn, maar ook de passivazijde van de balans moet helder zijn. Daar moet duidelijk zijn welke posten er aan crediteuren staan tegenover de waarde van het aanwezige aandelenkapitaal. Als het saldo negatief uitvalt, moet helder zijn wie de financier is van het verlies. Meestal is dit de verkoper/grootaandeelhouder. De koper van een lege BV mag na de overdracht niet meer te maken krijgen met schuldeisers. De BV moet bij de overdracht echt leeg zijn en niet achteraf toch een negatieve waarde blijken te hebben.