Terug naar het overzicht

Waarde bedrijf: 7x de winst?

Wat is je bedrijf waard?

Overweeg je om binnen afzienbare tijd met je onderneming te stoppen? Ben je van plan om een onderneming te kopen? In deze, maar ook andere situaties zoals herstructureringen, het bepalen van de value drivers van je onderneming, boedelscheiding, vererving en uitkoop is het van belang om te weten wat je bedrijf waard is. Je wil immers weten waar het om draait.

Zeven keer de winst

Een veel gehoorde vuistregel voor het bepalen van de waarde van je bedrijf is: ‘zeven keer de winst’. Dit soort vuistregels snijdt echter geen hout. Winst is in dit kader sowieso een aanvechtbaar begrip, omdat de hoogte van de winst mede wordt bepaald door de hoogte van de kosten. In hoeveel jaar schrijf je bijvoorbeeld een bepaalde investering af? Dit soort keuzes beïnvloeden direct de hoogte van de winst. Winst is een boekhoudkundig begrip en staat niet synoniem aan de waarde. Alleen naar winst kijken, vertelt dus niet het hele verhaal van de waarde van een onderneming.

'Cash is king’

Een betere optie is een waardebepaling op basis van toekomstige vrije kasstromen. In de Verenigde Staten hebben ze hiervoor het gezegde: ‘cash is king’. Voor het bepalen van de waarde van je bedrijf maak je de toekomstige vrije kasstromen in je onderneming contant. De vrije kasstroom is het geld dat aan de onderneming kan worden onttrokken zonder dat het geldgenererende vermogen van de onderneming wordt aangetast. Het contant maken van deze kasstromen naar heden gebeurt tegen een rendementseis (percentage) dat het risico dat gekoppeld is aan deze kasstromen, in feite het risico van je onderneming, weerspiegelt. Kasstromen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de bepaling van de waarde van je onderneming maak je daarom een reële inschatting van de toekomstig vrije kasstromen, waarbij de prestaties in het verleden wel een graadmeter voor de toekomst kunnen zijn.

Verleden én toekomst

Feiten en cijfers uit het verleden van de onderneming vormen de basis voor de waardebepaling. Maar bedrijfsprestaties op zich zeggen weinig. Het is ook van belang om de omstandigheden erbij te betrekken en eenmalige gebeurtenissen eruit te filteren die de resultaten hebben beïnvloed. Belangrijker dan het verleden, is de toekomstverwachting voor de onderneming. Daarnaast moet je natuurlijk de sterkten en zwakten van het bedrijf en de uitkomsten van de kansen en bedreigingen in de markt meenemen in je oordeel. En ook de bestaande strategie en een uitgebreide financiële prognose. Het gaat immers niet alleen om de prijs van de onderneming, maar ook die waarde de onderneming kan toevoegen in de toekomst. Deze waarde toevoeging komt met name tot uitdrukking in de eerder genoemde toekomstige kasstromen.

Kat in de zak?

Bij het bepalen van de waarde van de onderneming komen veel zaken kijken en voor veel ondernemers is het geen dagelijkse bezigheid. Zorgvuldigheid is voor zowel de koper als de verkopende partij van belang. Niemand wil met een kat in de zak opgezadeld zitten. Zowel de kopende als de verkopende partij wil een billijke waardebepaling van de onderneming. Schakel daarom tijdig een gespecialiseerde adviseur in om de waarde van je bedrijf te bepalen en teleurstellingen en irreële verwachtingen te voorkomen.