Terug naar het overzicht

Vraagprijs of Prijsvraag?!

Veel ondernemers hebben niet het minste benul van de waarde van hun bedrijf. Niet omdat het ze niet bezighoudt (integendeel!), maar omdat de materie zo ondoorzichtig is. Daarom schreven drs. Berrie Abelen en Ed Tonneyck RA het boek ‘Vraagprijs of prijsvraag?!’. Deze praktische uitgave helpt mkb-ondernemers een reëel beeld te krijgen van de waarde en prijs van hun onderneming.

Ins en outs van een bedrijfsoverdracht

Elke ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: bedrijfsoverdracht. En hoewel veel ondernemers wel degelijk interesse hebben in de waarde van hun bedrijf, is de kennis van het onderwerp zeer beperkt. Vraagprijs of prijsvraag?! is dan ook een antwoord op de informatiebehoefte van talloze ondernemers in het mkb. Zij krijgen niet alleen inzicht in de ins en outs van een bedrijfsoverdracht, maar ook in de factoren die bepalend zijn voor de waarde van een onderneming. Het boek is gestoeld op de dagelijkse overnamepraktijk en vormt daardoor een praktisch handboek voor ondernemers in het mkb.

Concrete handvatten

Dat de winst bepalend is voor de waarde van een onderneming, is volgens de auteurs een grote misvatting. Winst is slechts een momentopname en boekhoudkundig te bepalen. Welke factoren wél doorslaggevend zijn, staat beschreven in het boek. Behalve inzicht in het vaststellen van de waarde van een bedrijf, geven de auteurs ook concrete handvatten om die waarde positief te beïnvloeden. Met deze informatie kunnen ondernemers ervoor zorgen dat zij een optimaal resultaat behalen bij de verkoop van hun onderneming.

De auteurs

Drs. Berrie Abelen is directeur van Adcorporate International, een dienstverlener op het gebied van bedrijfsoverdrachten voor het mkb. Tijdens zijn studie Financieel Economisch Management aan de Katholieke Universiteit Brabant deed Abelen reeds onderzoek naar de (on)zin van verschillende waarderingsmethodieken. Ed Tonneyck RA was onder andere openbaar accountant en docent Leer van de Accountantscontrole bij Hogeschool Markus Verbeek Praehep in Amsterdam. Hij is auteur van een negental boeken en tal van artikelen over bedrijfseconomische en accountancyvraagstukken. In Vraagprijs of prijsvraag?! komen de dagelijkse overnamepraktijk en de wetenschap samen.

Professionele editie

Om ook vakspecialisten een goede handreiking te bieden bij het waarderen van ondernemingen in het mkb, komen Abelen en Tonneyck in 2009 met een professionele editie. Deze biedt praktische ondersteuning aan onder andere accountants, fiscalisten, financieel managers en studenten. Vraagprijs of prijsvraag?! is onderdeel van de Praktijkreeks Administratie van Kluwer en is te bestellen via de shop op: ttp://www.kluwershop.nl/bedrijventekoop/details.asp?pr=13489