Terug naar het overzicht

Voortzetting familiebedrijf wordt eenvoudiger

De successiewet gaat op de schop. De bijna 150-jaar oude wet zal worden vereenvoudigd en gemoderniseerd. Belangrijk onderdeel van de nieuwe regelgeving is het creëren van een ruimhartige faciliteit om familiebedrijven te kunnen voortzetten. De regelgeving hieromtrent is nu nog uiterst gecompliceerd en versnipperd. Door alle regels onder te brengen in één hoofdstuk in de wet zal de regelgeving overzichtelijker worden. Ook hier is verdere vereenvoudiging belangrijk. Zo zal bijvoorbeeld de conserverende aanslag worden afgeschaft.

Tarieven omlaag

Deze voornemens heeft staatssecretaris Jan Kees de Jager aangekondigd. Naast vereenvoudiging moeten ook de tarieven omlaag. Zo zal het hoogste tarief van 68% zakken onder de 50%. Ook de andere tarieven zullen worden verlaagd. Verder wordt in het aantal schijven en tariefgroepen drastisch gesnoeid zodat er nog maximaal twee schijven en drie tariefgroepen overblijven. De nieuwe wet moet evenwichtiger worden en beter aansluiten bij de economische werkelijkheid. De nadruk zal daarom meer komen te liggen bij de verkrijger. Financiering van de tariefsverlaging vindt plaats door grondslagverbreding. Constructies om successierechten te ontgaan, worden aangepakt. Medio 2009 zal een wetsvoorstel worden ingediend. Zie ook Alles over bedrijfsoverdracht