Terug naar het overzicht

Verdisconteringsfactor

Verdisconteringsfactor: Deze factor is tijdgebonden en wordt gebruikt om de toekomstige waarden terug te rekenen naar nu. Om de behaalde kasstroom aan het einde van het jaar terug te rekenen naar nu, moet deze waarde verdisconteerd (teruggerekend) worden met de WACC. Als de waarde over twee jaar naar nu moet worden verdisconteerd, wordt een machtsverhouding van 2 gebruikt (^2). De waarde over twee jaar is namelijk lager dan de waarde over één jaar, omdat één jaar dichterbij is dan twee jaar.

Voor meerdere begrippen zie onze begrippenlijst.