Terug naar het overzicht

Verandering rechtsvorm of samenwerkingsverband

Als uw onderneming verandert van rechtsvorm of samenwerkingsverband, heeft u meestal te maken met één van de volgende situaties:

  • U brengt uw eenmanszaak in een nieuw opgerichte of bestaande vof of maatschap.
  • U brengt uw eenmanszaak, vof of maatschap in een nieuw opgerichte of bestaande bv of nv.
  • Er komt een maat of vennoot bij uw vof of maatschap.
  • Een maat van uw maatschap of een vennoot van uw vof stopt (na uittreden of overlijden van een firmant of vennoot) en u zet de onderneming voort als eenmanszaak.

Verandering melden aan de Belastingdienst

Als de rechtsvorm of het samenwerkingsverband van uw onderneming verandert, is het voor de Belastingdienst in het algemeen alsof de ondernemersactiviteiten zijn gestaakt en alsof uw oude onderneming (dus uw eenmanszaak, maatschap of vof) ophoudt te bestaan. Meestal beschouwt de Belastingdienst de nieuwe rechtsvorm ook als een nieuw gestarte onderneming. U moet dan de balans opmaken en afrekenen. Geef de verandering door aan de Belastingdienst. Uw onderneming krijgt dan een nieuw omzetbelastingnummer. Bij iedere wijziging in de rechtsvorm wijzigt ook het btw-identificatienummer. Geef dit gewijzigde nummer meteen door aan uw leveranciers in andere EU-landen. Als uw onderneming een vennootschap onder firma (vof) of een maatschap is, is de vof of de maatschap zelf ondernemer. De Belastingdienst beschouwt de vennoten of de maten voor de btw dus niet als afzonderlijke ondernemers. Als u een eenmanszaak, vof of maatschap inbrengt in een nieuw op te richten bv of nv, is sprake van een bijzondere situatie

Van eenmanszaak, vof of maatschap naar bv/nv

Als u een eenmanszaak, vof of maatschap wilt wijzigen of inbrengen in een nieuw op te richten bv of nv, doet zich een bijzondere situatie voor. De nieuwe bv of nv is pas juridisch ondernemer als de notariële akte is ondertekend. Tot dat moment is uw onderneming een bv in oprichting (bv i.o.) of nv in oprichting (nv i.o.). Voor de btw-heffing bestaat de bv of de nv pas op het moment dat de verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie wordt ontvangen. De activiteiten tussen de start van uw nieuwe onderneming en het ontstaan van de bv als rechtspersoon (de voorperiode) worden verricht op grond van een voorovereenkomst. Als u een eenmanszaak inbrengt in een nieuw op te richten bv, blijft de eenmanszaak bestaan tot de bv bestaat (dus tot u de verklaring van geen bezwaar heeft ontvangen). Voor het inbrengen van een vof of maatschap in een bv geldt hetzelfde. Let op! Informeer de Belastingdienst tijdig over de datum waarop u de voorovereenkomst heeft gesloten en over de ontvangstdatum van de verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie. De Belastingdienst heeft deze gegevens nodig voor een juiste tenaamstelling van aangiften en eventuele aanslagen.