Terug naar het overzicht

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting: Als er sprake is van een positief bedrijfsresultaat, dient er vennootschapsbelasting te worden betaald. Hierbij blijft het financiële resultaat (renteontvangsten minus rentebetalingen) buiten beschouwing, immers de ondernemingswaarde wordt niet beïnvloed door de financieringsstructuur. Voor de berekening van de VPB is al rekening gehouden met de nieuwe tarieven. Tot een belastbaar resultaat van € 200.000 geldt een tarief voor de vennootschapsbelasting van 20%, daarboven een tarief van 25,5%.

Voor meerdere begrippen zie onze begrippenlijst.