Terug naar het overzicht

Veel octrooiaanvragen uit Brabant

Bijna de helft van de 35.000 Nederlandse octrooiaanvragen van bedrijven en instellingen komt uit Brabant. 95% van deze aanvragers behoort tot het midden- en kleinbedrijf. Dit staat in het rapport Octrooien in Nederland van EIM, NL Octrooicentrum en de Kamer van Koophandel. De onderzoekers koppelden octrooidata uit de periode 2003-2007 aan gegevens uit het Handelsregister. Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek voor heel Nederland werd gedaan.De resultaten geven inzicht in de herkomst van octrooien naar sector, bedrijfsgrootte, technologiegebieden en regio. Ze laten ook zien hoeveel innovatie er plaatsvindt in bepaalde gebieden.