Terug naar het overzicht

Unieke tool voorkomt misstappen

Boekel, 18 juni 2009 – Het is een echte tendens op de bedrijfsovernamemarkt: de toename van het aantal managementbuy-ins (MBI’s). Bedrijven worden steeds vaker overgenomen door managers die van buiten de onderneming komen. Hoewel de MBI-kandidaten vaak over de nodige managementervaring beschikken, is het ondernemerschap lang niet altijd voor hen weggelegd. Daarom ontwikkelde bedrijfsovernameadviseur Adcorporate de tool Afslag Ondernemer. Hiermee is snel te bepalen of een persoon over de noodzakelijke ondernemerskwaliteiten beschikt. Behalve transparantie van de markt, speelt ook de economische malaise een rol in de toename van het aantal MBI-trajecten. Managers in een onzekere positie zijn sneller geneigd om de stap naar het ondernemerschap te zetten. Toch zijn alleen managementervaring en een gedegen financiering geen garantie voor succes. Want, zoals verschillende onderzoeken al uitwezen, ondernemen kun je niet leren. Het is een gave. Of iemand succesvol wordt als ondernemer, hangt af van factoren als doorzettingsvermogen, motivatie, flexibiliteit en visie, maar ook van 'harde' criteria als type bedrijf, branche en productaffiniteit. Aangezien er evenveel soorten ondernemers als soorten bedrijven zijn, is er ook geen ideale ondernemer.

Analyse ondernemerskwaliteiten

Onderzoek wees echter uit dat succesvolle ondernemers een aantal kwaliteiten gemeen hebben: de zeven zogenaamde 'ondernemers-kerncompetenties'. Afslag Ondernemer is een unieke analyse die aantoont in hoeverre iemand over deze specifieke kwaliteiten beschikt. Dit gebeurt via een doordachte vragenlijst, gebaseerd op professionele en gevalideerde psychologische onderzoeken. De competenties worden bovendien op waarde beoordeeld en gematcht met het vereiste competentieprofiel. Hierdoor is met grote zekerheid vast te stellen of een persoon over de juiste competenties beschikt en dus of het verstandig is om op ‘de snelweg’ naar een succesvolle carrière de afslag ‘ondernemer’ te nemen.

Gerichte ondersteuning

De nieuwe tool behoedt ondernemers voor verkeerde stappen en vergroot bovendien de kansen op een succesvolle ondernemerscarrière. Adcorporate analyseert immers niet alleen de uitkomsten van de test, maar gaat vervolgens ook gericht op zoek naar het bedrijf dat het best past bij de toekomstige ondernemer. Bovendien biedt de organisatie aan om het aankoopproces te begeleiden, zodat de overname vlot verloopt.

Voor meer informatie: www.afslagondernemer.nl