Terug naar het overzicht

Uitstel van betaling

Soms kan uitstel van betaling uitkomst bieden als je schulden hebt

Als je als ondernemer niet meer in staat bent aan je financiële verplichtingen te voldoen wordt er faillissement aangevraagd. Als het echter het geval is dat je tijdelijk niet aan deze verplichtingen kan voldoen, kun je uitstel (ook wel surseance) van betaling aanvragen. Hoe dat gaat lees je in dit artikel.

Het aanvragen van uitstel van betaling

Als je als ondernemer voorziet dat je schulden niet kan betalen dan kun je uitstel van betaling aanvragen. Dit doe je in de vorm van een verzoekschrift bij de rechtbank. Bij dit verzoekschrift hoort ook een financieel overzicht. Zo kan de rechter zien hoe het er met het bedrijf voor staat. De rechter bepaalt dan of en in hoeverre de ondernemer zijn schulden in termijnen kan betalen.

Uitstel van betaling en faillissement tegelijk aanvragen

In sommige gevallen worden er tegelijk een faillissementsaanvraag en een verzoek tot uitstel van betaling ingediend. In dat geval wordt eerst de mogelijkheid tot uitstel van betaling bekeken door de rechter.

Verzoek om afkoelingsperiode

Ook kun je als ondernemer een afkoelingsperiode aanvragen. Hier moet de rechter mee instemmen. Als dit het geval is, wordt het gedurende een maand voor schuldeisers onmogelijk om zaken op te eisen. In veel gevallen kan deze adempauze leiden tot voorkoming van een faillissement.

Geen uitstel van betaling

Als bij een verzoek tot uitstel van betaling aan de eisen wordt voldaan wordt dit verzoek onmiddellijk ingewilligd. Er zijn ook gevallen waarin de rechter geen uitstel van betaling mag verlenen:

  • Als er gevreesd wordt dat de schuldenaar de schuldeisers zal proberen te benadelen
  • Als een schuldeiser die tenminste een kwart van het totale schuldbedrag tegoed heeft, tegen uitstel van betaling is
  • Als een derde deel van de schuldeisers tegen uitstel van betaling is
  • Als er duidelijke aanwijzingen zijn dat uitstel van betaling niet zal leiden tot financiële oplossingen.

Vanaf het moment dat het verzoek tot uitstel van betaling is ingewilligd houdt een bewindvoerder toezicht op de boedel. Deze functie is vergelijkbaar met die van de curator. Het verschil is dat de bewindvoerder zich bezighoudt met financiële handelingen alleen binnen het bedrijf. De bewindvoerder met verantwoording afleggen aan de rechter-commissaris.

Dwangakkoord

Tijdens een periode van uitstel van betaling zal de ondernemer proberen een akkoord te bereiken met zijn schuldeisers. Vaak wordt schuldeisers een percentage van het gevorderde bedrag aangeboden op voorwaarde dat ze de rest van de vordering kwijtschelden. Een dwangakkoord is ook mogelijk. Dit is het geval als tweederde van de schuldeisers die samen 75% van het te vorderen bedrag tegoed hebben akkoord gaan met een schikking van de ondernemer. Het resterende deel van schuldeisers is dan gedwongen zich neer te leggen bij deze beslissing. Ze worden dus gedwongen akkoord te gaan.

De duur van het uitstel

Het proces van uitstel van betaling duurt maximaal anderhalf jaar. De schuldenaar kan wel verzoeken om verlenging van het uitstel. Wordt er geen uitstel van betaling meer verleend en is er ook geen akkoord bereikt, dan spreekt de rechtbank meestal alsnog het faillissement uit.