Terug naar het overzicht

Uitstel bedrijfsoverdracht levert niets op, alleen risico’s

Diverse onderzoeksbureaus voorspellen al enige tijd een stormvloed aan bedrijfsoverdrachten. De vergrijzing neemt toe en de babyboomgeneratie staat op het punt om ondernemingen over te dragen. Deze voorspelling geldt al jaren maar nog steeds is het verdacht stil voor de storm. De gemiddelde ondernemer wacht vanwege de aanhoudende laagconjunctuur op het juiste moment, maar wanneer is dat juiste moment? Dat weten we niet, wat we wel weten is dat stilzitten en afwachten zeker niet de oplossing is.

Bedrijf als pensioen

Voor een aantal ondernemers betekent het inkomen uit verkoop van de onderneming invulling van de pensioenbehoefte. Dit heeft normaliter een dubbele benadering: wat is de inkomensbehoefte ofwel welk inkomen levert de verkoop van het bedrijf op? In het geval dat de verwachte opbrengst van de onderneming te laag is om in de inkomensbehoefte te voorzien, en deze behoefte kan niet verlaagd worden, dan is verkoop geen reële optie.

Is stilzitten en afwachten de oplossing?

Om kort te zijn: nee. Vanwege de verwachting dat de marktomstandigheden de komende 5 jaar niet noemenswaardig zullen veranderen zal ook bij gelijkblijvende prestaties van de onderneming de ondernemingswaarde stabiel blijven. Indien bewust wordt gekozen voor doorgaan betekent dit maximale inzet en continuering van ondernemersrisico’s. Het alternatief: het bijstellen van de inkomensbehoefte, geniet niet de voorkeur van de gemiddelde ondernemer. Het inzetten van een traject om het bedrijf verkoop klaar te maken blijft dan over als de meest voor de hand liggende optie. Vaak kan met relatief eenvoudige ingrepen waarde worden gecreëerd; bijvoorbeeld continuering van omzet en/of flexibiliseren van kosten. Doordat de ondernemer veelal intern georiënteerd is dan wel gericht is op het creëren van omzet (zeker in deze tijden) is er minder aandacht voor strategie en een zuivere analyse van de prestaties van de onderneming: bij welke klant en met welk product of dienst wordt geld verdiend en op welk onderdeel wordt verlies geleden?

Doorgaan betekent maximale commitment

Wat betekent doorgaan? Om de huidige resultaten – en daarmee samenhangende de waarde – te handhaven is een maximale inzet van de ondernemer vereist. Volledige inzet en energie om in eerste instantie de omzet op peil te houden. Zonder dit commitment zullen omzet en resultaat langzaamaan dalen zodat de kans op waarde vernietiging toeneemt.

Toewerken naar meetbaar eindpunt

Al met al zijn er voldoende mogelijkheden om te voorzien in een inkomensbehoefte vanuit een positie van bedrijfsoverdracht. Nuancering naar momentum en verwachtingen is evenwel op zijn plaats. Dit zijn overwegingen die alleen door de ondernemer zelf kunnen worden gemaakt, het voordeel is wel dat hij zelf kan beslissen toe te werken naar het juiste moment waarbij hij zijn verwachtingen die vooraf gedeponeerd zijn ook waar kan maken.