Terug naar het overzicht

Uitkering voor oudere gewezen zelfstandigen

Een Ioaz-uitkering is een werkloosheidsuitkering voor oudere gewezen zelfstandigen die hun bedrijf moeten stoppen omdat het niet meer levensvatbaar is. Ioaz staat voor Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Op grond van deze werkloosheidsregeling kan de gemeente aan ondernemers een uitkering op bijstandsniveau verstrekken nadat zij hun bedrijf staken. Het verschil met de WWB (Wet Werk en Bijstand) is dat bij de Ioaz een hogere vermogensvrijlating geldt.

Niet voor arbeidsongeschikte zelfstandigen

De Ioaz-doelgroep 'gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen' is per 1 januari 2006 vervallen, waardoor de Wet Ioaz alleen van toepassing is op oudere gewezen zelfstandigen; ondernemers die hun bedrijf na het bereiken van de 55-jarige leeftijd hebben beëindigd. ­ De Wet Ioaz wordt uitgevoerd door de gemeenten. Een Ioaz-aanvraag kan worden ingediend in de gemeente waar de gewezen ondernemer woont.

Voorwaarden

Een oudere gewezen zelfstandige komt in aanmerking voor een Ioaz-uitkering als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Hij is ouder dan 55 jaar en jonger dan 65 jaar en heeft ten minste de laatste drie jaar rechtmatig een bedrijf uitgeoefend en daarvoor ten minste zeven jaar in loondienst of als zelfstandige gewerkt.
  • Hij is ten minste 1225 uur per jaar werkzaam voor zijn bedrijf.
  • Zijn inkomen uit of in verband met arbeid was in de drie jaren voor het jaar van aanvraag, gemiddeld lager dan het sociaal minimum voor zelfstandigen (norm 1-1-2007 € 21.165)
  • Zijn te verwachten inkomen bij voortzetting van het bedrijf is lager dan € 18.920.

Op het moment van de aanvraag moet het bedrijf nog bestaan. Na de aanvraag dient het bedrijf binnen anderhalf jaar te worden beëindigd of verkocht.

Partner

Is er een meewerkend partner? Dan heeft hij of zij een zelfstandig recht op Ioaz mits hij of zij op het moment van bedrijfsbeëindiging ook ouder is dan 55 jaar.

Vermogen

Zoals aangegeven, wordt bij de Ioaz een deel van het vermogen buiten beschouwing gelaten. Wanneer er een vermogen is boven de Ioaz-norm (1-1-2007: € 115.275) wordt 4% van het meerdere gekort op de uitkering. Bij de bepaling van de hoogte van het vermogen wordt onder andere rekening gehouden met een pensioenvrijlating en wordt de door de gewezen ondernemer bewoonde woning gewaardeerd op 60% van de vrije verkoopwaarde.

Sollicitatieplicht

De Ioaz-uitkering is een werkloosheidsuitkering. Dit houdt onder andere in dat de gewezen ondernemer en zijn mogelijke partner een sollicitatieplicht hebben. Er is immers een inspanningsverplichting om uit de uitkering te raken.