Terug naar het overzicht

Transportsector houdt vast aan groei

Waar in eerdere berichtgeving al aangegeven was dat de transportsector zich aardig herstelt kan nu duidelijk worden gezegd dat het herstel in de transport- en logistieksector het afgelopen jaar niet tegen viel. Volumeherstel komt eerder in zicht dan verwacht. Tempo zwakt begin 2011 wel enigszins af waarna de trendmatige groei weer wordt voortgezet. Verwachting van het wegvervoer is dat deze als enige deelmarkt een groei realiseert. Financieel zal er voor veel logistieke bedrijven nog een lange weg te gaan zijn. Ondanks dat het volume terugkeert blijken de vrachttarieven nauwelijks verbeterd. De sterke opleving van de Nederlandse export heeft de transport- en logistieksector een flinke zet in de goede richting gegeven. 

De vraag naar logistieke diensten is in de gehele linie sterker toegenomen dan verwacht. Ondanks een kleine vertraging in de groei begin 2011 zijn de verwachtingen voor de sector positief. Het verschil tussen nationaal en internationaal vervoer wordt kleiner. 

De bedrijvigheid bij verladers neemt komend jaar over de gehele linie toe. Ook de investeringen van bedrijven zullen weer langzaam op gang komen. Door de toename van de bestedingen van de consument zal dit invloed hebben op het nationaal georiënteerde wegvervoer. Bedrijven die actief zijn voor opdrachtgevers in bijvoorbeeld het distributievervoer gaan hierdoor een beter jaar tegemoet. Dit is anders met het bouwgerelateerde vervoer. Hier zal naar verwachting dit jaar nog geen groei worden genoteerd. Het afgelopen jaar profiteerde het overzeese vervoer van een opvallend herstel van de overslag in de havens. Begin 2011 stagneert dit. De export blijft groeien, maar keert dit jaar terug naar een meer normaal niveau.

De afgelopen jaren bleek de verwachte omzet onder logistieke bedrijven achteraf een redelijk goede voorspeller van de werkelijke omzet. Het wijst erop dat de omzet van de transport- en logistieksector begin 2011 per saldo een groeivertraging zal ondergaan.  Dit past in een normale ontwikkeling na een 'technisch herstel' en hierbij ook rekening houdend met het feit dat seizoensmatig in het eerste kwartaal traditioneel een dieptepunt wordt bereikt. In het eerste kwartaal vorig jaar bleef een sterke terugval door de sterke voorraadopbouw echter uit, waardoor de jaar op jaar groei minder sterk zal zijn. In grote lijnen sluit dit aan bij de stemming van Europese logistiek dienstverleners.