Terug naar het overzicht

Top 10 tips voor het starten van een bedrijf

U bent er klaar voor om voor uzelf te beginnen en wilt een eigen bedrijf starten. Dit is een grote stap voor veel beginnende ondernemers. Het is namelijk niet zo maar even gedaan. Er is een aantal dingen waar u aan moet denken bij een bedrijf starten.

Businessplan

Wat gaat u eigenlijk beginnen? Zorg dat u duidelijk hebt wat u wilt gaan doen in de onderneming en hoe dit er precies uit moet gaan zien. Wilt u een product gaan fabriceren of een dienst aanbieden? Hoe wilt u dit gaan verkopen? Wat heeft u allemaal nodig om dit op te zetten? Hoeveel geld hebt u nodig om dit te financieren? Dit zijn allemaal dingen die u moet weten voor u daadwerkelijk over kunt gaan tot actie.

Rechtsvorm

Elk bedrijf kiest onder welke rechtsvorm het wil vallen. Dit bepaalt aan welke regels de onderneming zich moet houden. De verschillende rechtsvormen hebben allemaal andere voor- en nadelen, waardoor elk bedrijf een eigen voorkeur heeft qua rechtsvorm. Wanneer u een bedrijf starten gaat, is het verstandig om te gaan voor een eenmanszaak of vennootschap onder firma (v.o.f.), terwijl grotere, al enige tijd bestaande bedrijven vaak een besloten of naamloze vennootschap zijn.

Bedrijfshuisvesting

Natuurlijk heeft elk bedrijf zijn eigen plekje nodig om te kunnen groeien en bloeien. Of het nou gaat om een bakkerij, een supermarkt of een bloemist, u kunt geen bedrijf starten zonder werkruimte. Afhankelijk van wat belangrijk is voor uw bedrijf gaat u kijken naar wat er beschikbaar is. Wat de locatie betreft, gaat het om de bereikbaarheid en de infrastructuur, de uitstraling, de huur- of aanschaffingskosten, de nabijheid van andere bedrijven of woningen, de eventuele specifieke eisen voor uw bedrijf, etc. Daarnaast is het ook erg belangrijk hoe het pand er aan de binnenkant uitziet. Hangt er een prettige werksfeer en is er genoeg plaats voor de benodigde apparatuur, voorraad of werkruimte? Kortom: Wat is er voor uw bedrijf erg belangrijk en waar komen die eisen het best samen?

Kamer van Koophandel

In Nederland is het voor alle bedrijven verplicht om ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Sinds juli 2008 is de Handelsregisterwet van kracht die zegt dat (bijna) alle nieuwe ondernemingen en rechtspersonen zich moeten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het inschrijven is mogelijk vanaf één week voor de officiële start van het bedrijf en kunt u doen door persoonlijk langs te komen bij een van de vestigingen van de KvK. De inschrijving kost 50 euro en een geldig legitimatiebewijs is vereist.

Belastingdienst

Als beginnende ondernemer moet u aangemeld worden bij de Belastingdienst. Het is erg belangrijk dat u benadrukt dat u een beginnende ondernemer bent, zodat u kunt profiteren van de speciale belastingregelingen. Dit is heel gemakkelijk en kan tegelijkertijd met het inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor hoeft u niets bijzonders te doen. Uw gegevens zullen door de KvK namelijk gewoon worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Het BTW-nummer dat u dan ontvangt, dient u goed te bewaren, want dit moet op al uw facturen vermeld worden.

Administratie

U hebt er misschien nooit zo bij stil gestaan, maar al dit werk brengt een aantal administratieve verplichtingen met zich mee. Volgens de wet dient u namelijk een bedrijfsadministratie bij te houden en te bewaren. Zo is het verplicht om de basisgegevens (het grootboek, de debiteuren en crediteuren, de voorraad, de in- en verkoop en de loonadministratie) maar liefst zeven jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken dienen zelfs tien jaar bewaard te worden. Deze administratie moet duidelijk maken wat voor bedrag aan btw u dient af te dragen aan de Belastingdienst. Hierbij spelen zaken als de door u uitgeschreven factoren, het privé-gebruik van diensten en goederen en uw inkomsten en uitgaven een rol.

Bankzaken en verzekeringen

Om die bedrijfsadministratie te vergemakkelijken, heeft uw bedrijf een eigen bankrekening nodig. Vaak is het ook wel zo handig dat u met deze rekening kunt internetbankieren. Op die manier is het namelijk makkelijker om financiële zaken snel af te handelen. Wanneer wilt u uw bedrijf starten? Als dit niet zo lang meer duurt, is het slim om de benodigde verzekeringen meteen te gaan regelen. U kunt namelijk niet aan de slag totdat dit afgehandeld is. De volgende verzekeringen zijn belangrijk:

 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Ziektekostenverzekering
 • Overlijdensrisicoverzekering

Vergunningen

Naast het verzekeren van uw onderneming is het belangrijk dat de benodigde vergunningen geregeld zijn, zodat u wel kunt doen wat u wilt doen. Het hangt natuurlijk van het type bedrijf af welke vergunningen u nodig hebt. Naast de specifieke vergunningen van de bedrijfstak is er ook nog een aantal algemene verplichtingen:

 • Reprorecht: de vergoeding voor het kopiëren van materialen met auteursrechtelijke bescherming;
 • Stemra / Buma: de vergoeding voor het draaien van muziek;
 • Wet op bescherming van persoonsgegevens

Personeel

Beginnende ondernemers starten vaak in hun eentje. Sommige bedrijven hebben echter wel personeel nodig om van de grond te komen. Voordat u als ondernemer echt gaat starten dient u uzelf een aantal vragen te stellen:

 • Hebt u personeel nodig?
 • Om hoeveel personeelsleden gaat het dan?
 • Wanneer hebt u personeel nodig?
 • Wilt u full-timers, part-timers of oproepkrachten in uw personeelsbestand?
 • Wat moet uw personeel kunnen?

Het is belangrijk dat u deze zaken van tevoren duidelijk hebt. Op deze manier komt u er niet halverwege achter dat u nog vanalles had moeten regelen en kunt u ook meteen goed beginnen.

Registraties 

Ten slotte is het is niet zo handig als een concurrent het product zomaar na kan maken of een vergelijkbaar product kan verkopen. Daarom is het nodig om een aantal registraties te doen om uw product te beschermen:

 • Merkregistratie: Dit kunt u doen bij het Benelux-Merkenbureau of een merkenregistratiebureau.
 • Octrooibescherming: Met een octrooi kunt u vastleggen dat u een bepaald product hebt ontwikkeld, waardoor niemand anders dit product kan gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • Intellectueel eigendom: Het komt wel eens voor dat unieke aspecten van producten of diensten ook wettelijke bescherming nodig hebben. In Nederland zijn daar wetten voor, onder de naam van intellectueel eigendom. Omdat de voorwaarden bij deze vorm van registratie nogal ingewikkeld zijn, is het niet onverstandig de hulp in te schakelen van een juridisch specialist.
 • Auteursrecht: In het geval van een literair, wetenschappelijk of kunstig werk met uw naam is het product automatisch al aan u verbonden. Dit heet het auteursrecht.