Terug naar het overzicht

Stimuleringsmaatregelen voor mkb

Het kabinet Rutte-II heeft een pakket aan stimuleringsmaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen gaan ervoor zorgen dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan rekenen op extra kredietruimte voor de komende tijd, omdat er een groeiende vraag naar kapitaal is. De stimuleringsmaatregelen gaan een onder andere een uitbouw van de al bestaande financieringsaanbod en een ondersteuning aan marktinitiatieven betekenen. Er wordt hiervoor een extra kredietruimte van 2,5 miljard euro voor vrij gemaakt. De maatregelen hiervoor zijn:

Steun vanuit het kabinet

Er wordt door het kabinet een extra 100 miljoen euro in participatiemaatschappijen en business angels voor het mkb gestort via het Dutch Venture Initiative (DVI)

  • Via het oprichten van een achtergestelde leningenfonds (AGL) kunnen marktpartijen worden ondersteund. Er is jaarlijks een behoefte van 650 miljoen euro volgens een studie van de Nederlandse Investerings Instelling
  • De nieuwe regeling voor vroege fase financiering als nieuwe pijler van het Innovatiefonds MKB+ is sinds 1 juli opengesteld met eenmalige middelen uit het stimuleringspakket 2014
  • Een fiscale stimulans. Naar verwachting wordt hier meer bekend over gemaakt door het kabinet op Prinsjesdag

Financiering

Het kabinet neemt ook nog extra maatregelen om de afhankelijkheid van de banken te verkleinen voor het mkb en het aanbod van mkb-financieringen te vergroten.

  • Verruiming van het dienstenpakket Qredits, waardoor er ook tot 250 duizend euro aan microkrediet worden verstrekt
  • Er wordt ook 400 miljoen euro beschikbaar gemaakt aan garanties voor de start van nieuwe aanbieders van mkb-financieringen
  • In het tweede helft van dit jaar wil het kabinet concrete pannen bekend gaan maken over ketenfinanciering

Extra maatregelen

In de brief van de Minister van Financiën, Dijsselbloem en de Minister van Economische Zaken, Kamp sprake van 'flankerende maatregelen'. Hier horen onder andere het verbeteren van de kennis en kunde van het mkb en het verbeteren van kredietinformatie bij. Er wordt in de brief duidelijk gemaakt dat het kabinet een steentje wilt bijdragen om de kredietverlening in Nederland weer verder op gang te krijgen, al is de overheid hier niet hoofdverantwoordelijk voor.Volgens de bewindslieden kan en wil de overheid niet op de stoel van de financiële aanbieders gaan zitten. Volgens hun is de financiering van het bedrijfsleven in de eerste instantie een marktactiviteit. De overheid kan en gaat wel maatregelen nemen die bijdragen aan een gezond financieringsaanbod.

De financiële steun

In 2012 werd er het Innovatiefonds MKB+ opgericht, naast de al bestaande instrumenten van de overheid, zoals de GO en groeifaciliteit, de garantieregelingen en de overheidsbijdrage in microfinanciering in Qredits. Tevens werd de Minister van Economische Zaken een aandeelhouder in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Er zijn tot slot ook nog stimuleringsmaatregelen rond het internationaal ondernemen. Dit zijn bijvoorbeeld het Dutch Good Growth Fund en de export kredietverzekeringsinstrumenten.