Terug naar het overzicht

De tien geboden voor ondernemers

1. Heb vertrouwen

De nieuwe auto is al uitgezocht! Maatpakken moeten nog worden besteld en een fijne doos sigaren heeft u al op het oog. Vertrouwen hebben in eigen kunnen is een groot goed. Zeker wanneer u een eigen bedrijf wilt starten zult u allereerst overtuigd moeten zijn van uw eigen kunnen. Zorg ervoor dat voor u begint, u uw ideeën helder kunt verwoorden en op papier kunt zetten. Als dit u niet lukt, dan zal het moeilijk worden om anderen (investeerders, leveranciers) te overtuigen dat u een goed idee heeft.

2. Test uw eigen ondernemerskwaliteiten

Vol vertrouwen werkt u uw ideeën uit. Maar uiteindelijk bent u ook zelf de persoon die de ideeën moet realiseren. Maak daarom voor u begint een kritische afweging van uw persoonlijke kwaliteiten. Wat kunt u zelf en waar heeft u hulp bij nodig? Heeft u genoeg vakkennis, vindingrijkheid, ondernemersbloed, doorzettingsvermogen en besluitvaardigheid. Kent u uw branche? Heeft u fiscale en administratieve kennis? Hoe is uw commercieel en financieel inzicht? Kunt u onderhandelen, heeft u overtuigingskracht en mensenkennis? Investeer voor u begint al in u zelf.

3. Maak een ondernemingsplan

Een gedegen ondernemingsplan is zowel voor u, als voor uw leveranciers en investeerders van groot belang. In een ondernemingsplan schrijft u uw idee uit. In een ondernemingsplan staan zaken als: inschrijving, financiering, leveranciers, administratie, personeel, inkoop. U kunt ook een tijdlijn maken, waarmee u kunt nagaan of u nog op schema ligt.

4. Kies de juiste rechtsvorm

U zult voor uw bedrijf een rechtsvorm moeten kiezen. U heeft de keuze uit twee soorten rechtsvormen. Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid, hiermee bent u met uw privé-vermogen aansprakelijk, en rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid, hiermee bent u niet met uw privé-vermogen aansprakelijk. Uw keuze is afhankelijk van het feit of u alleen gaat werken of met anderen. Als u met anderen werkt is van belang wat uw partner in gaat brengen aan: arbeid, goederen, goodwill en geld. Om tot een juiste keuze te komen is het verstandig om hier met een specialist over te praten.

5. Regel een gedegen financiering

Helaas is het slechts voor weinigen weggelegd om de start van een eigen bedrijf geheel met eigen geld te bekostigen. Waarschijnlijk zult u dus via externe middelen een gedegen financiering voor uw plannen bij elkaar moeten krijgen. Er zijn vele mogelijkheden om financiering te regelen. U kunt bij familie aankloppen, bij externe geldschieters en natuurlijk bij banken en andere financieringsinstellingen. Zelfs wanneer u in de bijstand zit kunt u financiële ondersteuning krijgen middels het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. Hoe u uw plannen ook wilt gaan financieren. Het blijft een goede raad om een specialist op het gebied van financiering in te schakelen.

6. Maak goede afspraken

Wanneer uiteindelijk uw bedrijf begint te lopen krijgt u te maken met leveranciers en uw eigen leveranties. U heeft goede afspraken nodig die bij overeenkomsten de regels vastleggen waaraan moet worden voldaan. Om niet per overeenkomst steeds weer nieuwe regels af te spreken kunt u deze regels opnemen in uw algemene voorwaarden.

7. Marktonderzoek

Alleen met een goed idee komt u er niet. U zult op den duur de vruchten van uw idee aan iemand kwijt moeten kunnen. Om te bepalen of er wel een markt is voor uw idee zult u een marktonderzoek moeten doen. Hierin bekijkt u welke markt u kunt /moet gaan bedienen, hoe de concurrentie eruitziet en welke doelgroepen u dient te benaderen. Er zijn meerdere vormen van marktonderzoek. U kunt uitgaan van reeds bestaande bronnen en daar uw conclusies uit trekken of u kunt zelf onderzoek gaan doen, bijvoorbeeld door het houden van enquêtes. De informatie die u met uw onderzoek inwint zal uiteindelijk de basis vormen van uw marketingplan. Na een goed marktonderzoek heeft u in ieder geval in beeld gebracht of uw idee inderdaad een kans van slagen heeft.

8. Medewerkers

Het zal niet altijd mogelijk zijn om in uw eentje een bedrijf te starten. Soms zult u medewerkers in dienst moeten nemen of met partners moeten werken. In beide gevallen geldt dat medewerker/partnerschap geld kost. Hoeveel personeel heeft u nodig? En welke kwaliteiten heeft dit personeel nodig? Moeten dit fulltimers of parttimers zijn? U kunt zichzelf alvast een hoop moeite besparen door voordat u medewerkers aanneemt, eerst een goede profielschets te maken waar uw medewerker aan dient te voldoen. Daarnaast moet u de tijd nemen om tijdens eventuele sollicitatiegesprekken de instelling en de motivatie te toetsen. Houd er rekening mee dat het aannemen van medewerkers ook plichten met zich meebrengt zoals het aanmelden bij de Belastingdienst en een Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen. Het is raadzaam om bij het aannemen van medewerkers een specialist in te schakelen.

9. Durf hulp te vragen

Niemand kan alles alleen. Dat is een van de redenen dat deze website bestaat. Het zou niet verstandig zijn om lang de kop in het zand te steken en alles zelf te gaan proberen. Wanneer u ergens niet uitkomt roep dan de hulp in van uw naasten of bekenden. Wanneer u vragen heeft op een meer specialistisch gebied, roep dan een specialist te hulp. Vele bedrijfstakken hebben eigen internetsites waar het voor ondernemers mogelijk is om met collega´s te praten. Hier kunt u uw vragen voorleggen aan gelijkgestemden

10. Denk aan uw privé-leven

Veel startende ondernemers storten zich met ziel en zaligheid op hun eigen bedrijf. Tot op zekere hoogte zal dit ook noodzakelijk zijn omdat u immers vanuit het niets begint. Toch zult u er voor moeten waken dat de thuissituatie hier niet onder lijdt. Vooral wanneer u vanuit huis begint te werken zal de drang om toch nog even iets langer door te gaan groot zijn. Wanneer u teveel tijd besteed aan uw bedrijf, dan zal dit niet zo goed vallen bij het thuisfront. Dit zal stressvolle situaties opleveren en zorgt ervoor dat u niet lekker in uw vel zit en dat zal dan weer uw werklust of werkprestaties nadelig beïnvloeden. Zorg er daarom voor dat u duidelijke afspraken maakt met het thuisfront voor u aan een eigen bedrijf begint.