Terug naar het overzicht

Sociale lasten

Sociale lasten: De sociale lasten omvatten de werkgeverslasten zoals de bijdragen voor WAO (arbeidsongeschiktheid), WW (werkloosheid) en ZFW (premie ziektekosten). De bijdrage aan pensioenpremies ten behoeve van het personeel wordt doorgaans ook onder de sociale lasten geschaard.

Voor meerdere begrippen zie onze begrippenlijst.