Terug naar het overzicht

Sneller bijstand voor zelfstandige ondernemers in nood

Gemeenten moeten volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) zelfstandig ondernemers die de dupe zijn van de kredietcrisis, zo snel mogelijk helpen als zij aankloppen voor bijstand. Ook gaat ze met ondernemers- en brancheorganisaties, zoals MKB-Nederland en VNO-NCW, bespreken hoe meer bekendheid kan worden gegeven aan het recht van zelfstandigen om via de bijstand een tijdelijke dip in hun onderneming op te vangen.

Gemeenten doen er te lang over

Dat zegde Klijnsma toe aan Tweede Kamerlid Liesbeth Spies van het CDA. Deze wees er tijdens een debat over de bijstand op dat zelfstandigen recht hebben op hulp via de bijstand, net zoals werkgevers die werktijdverkorting aanvragen hun personeel tijdelijk met ww minder kunnen laten werken. Maar volgens Spies doen gemeenten er vaak veel te lang over bijstand toe te kennen aan de kleine ondernemers.

Handboek Loonheffingen 2009 te downloaden

Het Handboek Loonheffingen 2009 is te downloaden van www.belastingdienst.nl of te bestellen bij de Belastingdienst.In het handboek vindt men informatie over de loonheffingen voor 2009. De informatie uit de Nieuwsbrief Loonheffingen 2009 is in het handboek verwerkt. Ook de informatie uit de mededeling van december 2008 en januari 2009 is in het handboek opgenomen.Dit is het handboek van januari 2009. Informatie uit mededelingen na die van januari 2009 is hier niet in verwerkt.

Minder regels voor zzp'ers

'Ondernemerschap levert een belangrijke bijdrage om economische moeilijkheden van dit moment het hoofd te bieden. Dat geldt voor grote en voor kleinere bedrijven en zeker voor pioniers die als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) opereren. Zij moeten ruimte krijgen om te ondernemen.' Dat zei staatssecretaris Heemskerk bij de overhandiging van het actieplan 'Zelfstandigen zonder Personeel en zonder Hinderlijke regels'. Het actieplan is gebaseerd op een top tien van hinderlijke regels voor zzp'ers die de drie zzp-organisaties in Nederland op verzoek van de staatssecretaris hebben opgesteld.

Obstakel

Volgens Heemskerk zijn regels nodig om de economie in goede banen te leiden, maar het moet geen onoverkomelijk obstakel worden. De staatssecretarissen Heemskerk en De Jager van Financiën zijn samen verantwoordelijk voor het verminderen van regeldruk.­Voor de zzp'ers wordt het dit jaar al makkelijker. De VAR-verklaring, die moet worden aangevraagd door opdrachtnemers, wordt in het vervolg na het derde jaar automatisch verlengd. Hiervoor is het niet noodzakelijk om aan te tonen dat er drie of meer opdrachtgevers zijn.­Ook een inschrijvingsbewijs bij de Kamer van Koophandel hoeft voortaan voor het aanvragen van vergunningen niet meer overlegd te worden. De gemeenten kunnen dit immers heel eenvoudig zelf nagaan omdat zij toegang hebben tot de registers van de Kamers van Koophandel.

Aanbestedingswet

Door het verder professionaliseren van aanbestedingsprocedures wordt voorkomen dat zzp'ers ten onrechte worden uitgesloten. In het nieuwe voorstel voor de Aanbestedingswet zal het ministerie van Economische Zaken maatregelen nemen om de administratieve lasten voor inschrijvers van overheidsopdrachten, die voor veel zzp'ers een flink probleem vormen, te verlagen.

Werktijdverkorting verlengd tot 1 maart

De bijzondere regeling voor werktijdverkorting in verband met de financiële crisis wordt verlengd tot uiterlijk 1 maart 2009. De regeling stopt zodra er vervangende maatregelen zijn.Dit staat in een regeling van minister Donner van Sociale Zaken over verlenging van de bijzondere werktijdverkorting, die vrijdag 23 januari in de Staatscourant is gepubliceerd.

Tijdelijk

De tijdelijke WTV-regeling is ingegaan op 30 november 2008 . De voorwaarden waaronder een beroep kan worden gedaan op de bijzondere werktijdverkorting zijn niet aangepast.De minister onderstreept dat de werktijdverkorting tijdelijk is en geen adequaat antwoord biedt op de huidige crisis. Andere, meer structurele maatregelen zijn nodig. De maatregelen zullen in de komende maand en uiterlijk voor maart 2009 met sociale partners moeten worden besproken en ingevoerd.In dat kader zal ook de bijzondere regeling voor werktijdverkorting moeten worden omgevormd als onderdeel van een meer structurele aanpak van de gevolgen van de kredietcrisis voor de arbeidsmarkt.

Boekje voor de rittenadministratie

GIBO Groep Accountants en Adviseurs heeft het Rittenregistratieboekje 2009 samengesteld om de rittenadministratie wat eenvoudiger te maken. Het boekje wordt door de Belastingdienst geaccepteerd als bewijs.Wie een auto van de zaak rijdt en bijtelling wil voorkomen , moet aan drie voorwaarden voldoen.niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden per jaar rijden.men moet dit kunnen bewijzen aan de inspecteur van de Belastingdienst aan de hand van een adequaat bijgehouden kilometeradministratie.men moet die administratie kunnen onderbouwen met afsprakenagenda en garagenota's.Om dit wat eenvoudiger te maken, heeft GIBO Groep Accountants en Adviseurs het Rittenregistratieboekje 2009 samengesteld.

Rittenregistratieboekje

Het Rittenregistratieboekje is een praktisch hulpmiddel om de zakelijke en privé-kilometers bij te houden. Bovendien accepteert de fiscus dit (bijgehouden) boekje als bewijs. Daarnaast kunt u in het boekje alles nalezen over de auto van de zaak en de regelgeving rond reiskosten.­Belangstellenden kunnen het boekje gratis aanvragen op www.gibogroep.nl. Men kan daar ook een rekenprogrammaatje downloaden voor de administratieve verwerking van de rittenregistratie.

De opdrachtgeverseis aan de zzp'er: drie of meer?

Het idee dat een zzp'er voor het verkrijgen van een verklaring arbeidsrelatie (VAR winst uit onderneming) minstens drie opdrachtgevers nodig heeft is een misverstand.Voor het verkrijgen van de VAR is de arbeidsrelatie die de zzp'err heeft met de opdrachtgever namelijk doorslaggevend en niet het aantal opdrachtgevers. Wel zijn de feiten en omstandigheden belangrijk voor de toetsing van die arbeidsrelatie. Onderdeel daarvan kan het aantal opdrachtgevers zijn, maar alleen het aantal opdrachtgevers is niet doorslaggevend.

Wie is zelfstandig ondernemer?

Bij de beoordeling of een belastingplichtige voor de inkomstenbelasting als ondernemer wordt gezien let de Belastingdienst op de volgende punten:Maakt de belastingplichtige winst en zo ja, hoeveel? Als hij weinig winst of structureel verlies leidt, is ondernemerschap niet:

  • Aannemelijk.
  • Hoe zelfstandig is zijn onderneming?
  • Beschikt hij over kapitaal? (in de vorm van geld of goederen)
  • Hoeveel tijd steekt hij in de onderneming?
  • Wie zijn de opdrachtgevers?
  • Hoe maakt zijn onderneming zich bekend naar buiten?
  • Loopt de belastingplichtige 'ondernemersrisico'?
  • Is hij aansprakelijk voor schulden van de onderneming?

Scholingsaftrek voor de zzp'er: is er een drempel?

Zelfstandige ondernemers moeten zich blijven ontwikkelen op hun vakgebied. Het misverstand leeft dat er een drempel van € 4.200,-  zou gelden en dat werknemers ruimere mogelijkheden hebben om kosten voor scholing aftrekbaar te maken. Dit is niet waar.Een zelfstandig ondernemer kan de volledige kosten van scholing gewoon ten laste van het resultaat brengen. Dat geldt overigens voor iedereen onder de inkomstenbelasting, maar dan wel met inachtneming van een drempelbedrag van € 500,-  en een maximum van € 15.000, -.

Drempel

De genoemde drempel van € 4.200,-  heeft geen betrekking op scholingskosten maar betreft een aftrekbeperking voor bepaalde kosten voor ondernemers die ook als een privé-besparing gezien kunnen worden. De volgende kosten vallen onder andere onder deze categorie:kosten voor voeding, drank en genotmiddelen;kosten voor representatie zoals recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak;kosten voor onder meer congressen, seminars, symposia, excursies enstudiereizen.Deze kosten kan een ondernemer overigens in alle gevallen voor 73,5 % aftrekken. De ondernemer kan er ook voor kiezen om in plaats van 73,5%, de kosten boven de drempel van € 4.200,- af te trekken. Het misverstand ten opzichte van scholingskosten is waarschijnlijk ontstaan, doordat het bijwonen van congressen, symposia en studiereizen door ondernemers ook opgevat wordt als een vorm van scholing.

Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet 2009 verzonden

De Belastingdienst stuurt vanaf 30 januari de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet 2009.De aanslagen met datum 13 februari kunnen in 10 maandelijkse termijnen worden betaald. Wie kiest voor betaling ineens, krijgt de gebruikelijke betalingskorting. Het bedrag van de korting is te vinden op het aanslagbiljet.

Bedrijfskredieten tot € 35.000: Qredits

Ondernemers die bij reguliere banken geen of moeilijk een lening rond krijgen, kunnen vanaf nu aankloppen bij Qredits. Dit nieuwe fonds verstrekt kredieten tot € 35.000. Qredits is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en de grootbanken (ABN Amro, Fortis, ING en Rabobank).Nog los van de kredietcrisis krijgen veel (startende) ondernemers bij de banken nul op rekest omdat ze onvoldoende onderpand hebben, een negatief track-record, of niet beschikken over de juiste diploma's .

Kansrijke kredietverstrekking

Qredits, de handelsnaam van de Stichting Microkrediet Nederland, wil zich van de reguliere banken onderscheiden door niet naar het verleden, maar juist naar de toekomst van de ondernemer te kijken. Ondernemersvaardigheden en de economische haalbaarheid van de plannen wegen zwaarder dan de voorgeschiedenis en de dekking. Als die kansrijk worden beoordeeld, belooft Qredits soepeler om te gaan met de kredietverstrekking.

Microfinanciering

Het nieuwe fonds wil ondernemers vertrouwen geven door positief, individueel en toekomstgericht naar het ondernemersplan te kijken. Na de kredietverstrekking staan coaches de ondernemer bij. Het fonds is een antwoord op het advies van de Raad voor Microfinanciering van vorig jaar om kleine ondernemers beter te informeren en te bereiken, coaching toegankelijker te maken en meer geld beschikbaar te stellen voor microfinanciering .

Vier trends in webdesign en usability

Basisfouten in webdesign worden niet meer gemaakt door marketeers, maar met de komst van social media en mobiel internet duiken nieuwe gevaren op. Tijdschrift voor Marketing verzamelde de tips van een aantal usability-experts. De 4 belangrijkste trends in hedendaags webdesign:

Servicegerichtheid

Websites van bedrijven richten zich meer op service, en niet meer direct op sales. Nieske Van Woerden, senior projectleider bij Ruigrok/NetPanel krijgt tegenwoordig usability-aanvragen vanuit alle branches. 'Bedrijven zien steeds meer dat gebruiksvriendelijkheid terugslaat op hun merkbeleving. Wanneer je als bedrijf gezien wilt worden als toegankelijk, gemakkelijk en praktisch, dan kun je niet aankomen met een ingewikkelde website. Dat is schadelijk voor je imago.'

Inbedden in een multichannelomgeving

Webdesign moet optimaal aansluiten bij andere kanalen. Geke Van Dijk, strategy director onderzoeksbureau STBY: 'Consumenten oriënteren zich tegenwoordig breder dan tien jaar geleden. Dat moet je toestaan. Je moet niet proberen mensen te 'vangen'. Het is daarbij te kortzichtig om alleen te focussen op online. Consumenten gebruiken tegenwoordig allerlei kanalen door elkaar, dus contacten hebben plaats op verschillende punten.'

Eerst bèta, daarna aanpassen

Een klantgericht ontwerp wordt eerst in bèta gelanceerd, om het vervolgens aan de hand van gebruikersfeedback de website door te ontwikkelen. Ruben Timmerman, oprichter Usarchy.com: 'Dit is een prima eerste stap in de richting van user-centered design: de ontwikkeling van je site met je gebruikers.'

Verschuiving naar mobiel

Het mobiele web brengt weer zijn eigen design- en usabilityregels met zich mee. Joris Leker, oprichter usabilitybureau Valsplat: 'Het brengt compleet andere randvoorwaarden met zich mee; men internet nu immers op andere plekken, en het schermoppervlak is natuurlijk beperkt. Mobiel gaat nu echt lopen.'